Sekcia

Rok 1962: Ropovod Družba odovzdaný do prevádzky

Najdlhší a najrýchlejšie postavený ropovod na svete – ropovod Družba, uviedli v utorok 22. februára slávnostne do prevádzky. Ešte užšie spojí dve bratské krajiny kráčajúce ku komunizmu.

 

     Slávnostný akt odovzdania ropovodu Družba do prevádzky sa odohral pri poslednej uzavieracej armatúre na území novobudovaného chemického kombinátu, kde sa v ranných hodinách zhromaždili stovky pracujúcich.

 

Robotníci bratislavského Slovnaftu pri jednej z nádrží, do ktorých začala prúdiť sovietska ropa. Foto: archív TASR, autor K. Cích/22. februára 1962
Jedna z nádrží v Slovnafte, do ktorej začala prúdiť sovietska ropa. Foto: archív TASR, autor K. Cích/22. februára 1962

 

     Touto oceľovou tepnou bude prúdiť až z Povolžia do Slovnaftu pri Bratislave krv československého chemického priemyslu - ropa. Obrovské množstvá tejto suroviny, dopravovanej niekoľkonásobne lacnejšie ako po železnici, umožnia ďalší rozvoj československého národného hospodárstva.

Mohutné kolóny cisternových vlakov napĺňajú sa benzínom priamo v Slovnafte. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/22. februára 1962

 

     Historický okamih nastal o 9.05 hodine. Prvý tajomník ÚV KSČ, prezident republiky Antonín Novotný prestrihol pásku a uviedol za nadšeného potlesku a jasotu stovák pracujúcich do pohybu automatický mechanizmus uzavieracej armatúry. Sovietska ropa začala prúdiť do nádrží čs. chemického kombinátu. Radostné a nezabudnuteľné chvíle vyvrcholili mohutným „Hurá!“

0 9.05 hodine nastal historický okamih. Prvý tajomník ÚV KSČ, prezident republiky A. Novotný prestrihol pásku a uviedol za nadšeného potlesku a jasotu stovák pracujúcich do pohybu automatický mechanizmus uzavieracej armatúry. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/22. februára 1962

 

Umelci pre ropovod

     Členovia skupiny 29. augusta v rámci družby s pracovníkmi závodu Slovnaft vyhotovili k slávnostnému odovzdaniu ropovodu Družba monumentálnu výtvarnú výzdobu vstupného areálu závodu vo Vlčom Hrdle. Inštalované obrazy a sochy zostanú trvalou výzdobou vstupného areálu nového závodu.

Alojz Klimo Budovanie - tempera. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/22. februára 1962

 

Ropovod Družba v záujme médií

     V popoludňajších hodinách sa v bratislavskom hoteli Devín uskutočnila tlačová konferencia pri príležitosti uvedenia ropovodu Družba do prevádzky. Zúčastnili sa na nej novinári z rakúskej tlačovej kancelárie, agentúry Reuter z Londýna, zástupca časopisu Al Ahram z Káhiry a ďalší zahraniční i domáci novinári. Výklad o výstavbe ropovodu Družba im podal námestník ministra palív a energetiky Ing. M. Bauer. O význame ropy pre československé národné hospodárstvo prehovoril námestník ministra chemického priemyslu Ing. Ján Neumann.

Záber z tlačovej konferencie. Sprava Werner Kuhn z rakúskej tlačovej kancelárie a W. Krasser z agentúry Reuter, Londýn. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/22. februára 1962

 

Pocta pre najlepších

     Slávnostný aktív budovateľov ropovodu Družba - tohto vo svete ojedinelého diela, pokračoval popoludní kultúrnym programom v Parku kultúry a oddychu v Bratislave. S umeleckým pásmom filmu, spevu, tanca a recitácií, nazvanom "Vďaka Sovietskemu zväzu", sa predstavili poprední slovenskí umelci a súbor piesní a tancov Lúčnica.

     Medzi zaslúžilých pracovníkov na výstavbe ropovodu, ako aj zástupcov bratislavských závodov znovu zavítali členovia straníckej a vládnej delegácie, poprední predstavitelia nášho politického a hospodárskeho života, ako aj hostia zo zahraničia: kandidát Politického byra ÚV KSČ, predseda SNR Rudolf Strechaj, minister ZSSR - náčelník Hlavnej správy plynárenského priemyslu pri Rade ministrov ZSSR Alexej Kirillovič Kortunov, prvý tajomník ÚV KSČ a prezident republiky Antonín Novotný, tajomník ÚV KSČ Alexander Dubček, člen Politického byra ÚV KSČ, prvý tajomník ÚV KSS Karol Bacílek, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec ZSSR v Prahe M. V. Zimjanin a ďalší. 

     Na záver sa už tradične udeľovali vyznamenania Za vynikajúcu prácu, Za zásluhy o výstavbu a Najlepší pracovník chemického priemyslu.

 

Po skončení slávnostného aktu odovzdania ropovodu Družba do prevádzky bol v bratislavskom PKO slávnostný aktív budovateľov. Medzi zaslúžilých pracovníkov ako aj zástupcov bratislavských závodov znovu zavítali členovia straníckej a vládnej delegácie ako aj hostia zo zahraničia. Účastníci aktívu pri hraní hymien. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/22. februára 1962