Sekcia

Spustili skúšobnú prevádzku prvej prečerpávacej stanice ropovodu Družba

Začiatkom roka 1962 prešli cez novú prečerpávaciu stanicu v Československu prvé litre sovietskej ropy, ktorá bude zásobovať na hlavne rafinériu Slovnaft.

 

     Za účasti sovietskych a československých odborníkov ako aj predstaviteľov rezortu chemického priemyslu sa kolesá všetkých čerpadiel s príkonom 3000 kW sa roztočili v sobotu 13. januára 1962 presne na poludnie.

     „Čerpacia stanica ihneď v prvých hodinách skúšobnej prevádzky dosiahla požadované parametre. Sovietska ropa začala tiecť 400 km dlhým potrubím do Slovnaftu vo Vlčom hrdle,“ Uvádza sa v agentúrnej správe z archívu TASR.

 

FOTO: Spustili skúšobnú prevádzku prevej prečerpávacej stanice ropovodu Družba. Zástupca ministerstva chemického priemyslu František Nepovim /uprostred/ v rozhovore so sovietskymi odborníkmi Jevgeniom Maximovičom Soščenkom /vľavo/ a Vasilijom Petrovičom Jefremovom. Foto: Archív TASR, autor J.Valko, 13.januára 1962.

 

        Na príprave a montáži prečerpávacej stanice sa podieľali odborníci zo Sovietskeho zväzu, Československa a Nemeckej demokratickej republiky. Tí rovnako dozerali aj na bezproblémový priebeh spustenia prevádzky, ktorej test dopadol nad očakávanie dobre.

 

FOTO: Spustili skúšobnú prevádzku prevej prečerpávacej stanice ropovodu Družba. Zľava : vedúci čerpacej stanice n.p. Benzina Anton Fidler, s montérmi z NDR Kurtom Waldauom, elektromontérom Hansom Róbertom a vedúcim montérom Paulom Kunzom. Foto: Archív TASR, autor J.Valko, 13.januára 1962.