Sekcia

Rok 1961: Dokončili ropovod Družba

Najlepší československí a sovietski zvárači urobili v piatok 13. októbra posledné zvary na ropovode Družba. Na východe republiky tak dokončili veľké dielo československých a sovietskych pracujúcich.

 

     Medzivládna dohoda o výstavbe ropovodu Družba bola podpísaná 18. decembra 1959 v Moskve. Ropovod Družba (v preklade ropovod Priateľstva), so svojou dĺžkou 5500 km, bol v tej dobe najdlhším ropovodom na svete.

Účastníci slávnosti v rozhovore s najlepšími československými a sovietskymi zváračmi po dokončení posledného zvaru na ropovode. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/13. októbra 1961
Zvárači Avram Krumov a Leonid Fedorov v srdečnom objatí po dokončení posledného zvaru. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/13. októbra 1961

 

     S výstavbou ropovodu sa začalo 10. decembra 1960 v Samare, v juhovýchodnom Rusku, kde sa zbiehajú ďalšie ropovody zo Sibíri, Uralu a Kazachstanu. Prvá vetva ropovodu vedie západným smerom z Ruska cez Bielorusko, kde sa rozdvojuje na severnú časť, ktorá pokračuje cez Poľsko do východnej časti Nemecka a tiež do pobaltských štátov. Z Bieloruska pokračuje ropovod južným smerom cez západnú Ukrajinu na Slovensko, do Maďarska a Česka. Druhá vetva ropovodu zásobuje z Ruska ukrajinské pobrežie Čierneho mora.

     Ropovod vybudovali za 10 mesiacov, posledné zvary sa urobili 13. októbra 1961. Prvé tony ropy z bývalého Sovietskeho zväzu do bratislavského Slovnaftu prišli 3. februára 1962.

Na československo - sovietskych hraniciach slávnostne spojili v piatok 13. októbra veľké dielo československých a sovietskych pracujúcich - ropovod Družba. Posledné zvary na ropovode uskutočnili najlepší československí a sovietski zvárači. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/13. októbra 1961
Vasilij Nikolajevič Mušketa, jeden z najlepších sovietskych zváračov, ktorí uskutočnili posledný zvar na ropovode, prijíma kyticu kvetov z vďaky a lásky za úspešne dokončené dielo. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/13. októbra 1961
Vedúci delegácie Východoslovenského kraja, kandidát byra ÚV KSS, vedúci tajomník KV KSS v Košiciach Emil Chlebec pri prejave na slávnosti. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/13. októbra 1961

 

     Ropovod Družba vstupuje na územie Slovenska, na ktorom sa nachádza päť prečerpávacích staníc, na hranici s Ukrajinou. Priemer potrubí ropovodu v hlavných úsekoch je 500 a 700 milimetrov.      

     Po rozpade ZSSR zaniklo ministerstvo, ktoré dovtedy spravovalo ropný priemysel. V roku 1991 vznikla spoločnosť Transnefť, ktorá dodnes v Rusku prevádzkuje ropovod Družba so 100% účasťou štátu. Celý ropovod má dĺžku cca 50.000 kilometrov.