Sekcia

Rok 1975: Začiatok napúšťania vodného diela Liptovská Mara

Začiatkom apríla začali napúšťať vodou najväčšie vodohospodárske a energetické dielo piatej päťročnice na Slovensku - Liptovskú Maru.

 

     "Predbežne sa vodná nádrž, ktorá má rozlohu 2.160 ha, naplní pri zemnej hrádzi do výšky päť metrov nad úroveň terénu. V napĺňaní sa bude pokračovať po dokončení niektorých dielčích častí a po kontrolných meraniach a zhodnotení technických kritérií kvality zemnej hrádze.

     Na dne jazera zostane zatopených 800 ha poľnohospodárskej pôdy a bolo potrebné presídliť 13 obcí a osád. Zásoby vody z materskej nádrže však zabezpečia zavlažovanie vyše 100.000 ha úrodnej pôdy, okolo dolného toku Váhu v okrese Trnava, kde sú klimatické podmienky pre poľnohospodárstvo značne priaznivejšie ako na Liptove", uvádza sa v archívnej správe TASR.

Pohľad na priehradu Liptovská Mara s elektrárňou. Foto: archív TASR, autor K. Cích/3. apríla 1975

 

     Vzhľadom na veľký objem nádrže sa predpokladá dosiahnutie maximálnej prevádzky hladiny až v roku 1976. Viacnásobný úžitok prinesie vodná nádrž pre energetiku. V samotnom vodnom diele budú mať štyri turbíny výkon viac ako 200 MW, čo je spolu s Bešeňovskou elektrárňou viac ako jedna tretina výkonu všetkých terajších 15 hydroelektrární na Váhu. 

Úpravy Kaplanovej turbíny. Na predmontážnej plošine vedúci montér František Kunc a montéri Šimon Kluka a Jaroslav Kořínek. Foto: archív TASR, autor K. Cích/3. apríla 1975

 

     Výstavbu vodného diela zabezpečovala spoločnosť Váhostav v rokoch 1965 – 1975. Zaplavených bolo spolu 13 obcí: Čemice, Demčín, Liptovská Mara, Liptovská Sielnica, Nižné Dechtáre, Paludza, Parížovce, Ráztoky, Sestrč, Sokolče, Vrbie, Vyšné Dechtáre a časť obce Liptovský Trnovec. Svoje domovy opustilo viac ako 4 000 ľudí.

Na stavbe vodného diela Liptovská Mara sa od začiatku jej budovania prestavalo vyše 800 miliónov korún. Podľa harmonogramu sa má vodné dielo dokončiť v roku 1977, no už v roku 1975 sa uvedú do skúšobnej prevádzky tri zo štyroch turbín. Pohľad na opustenú obec Liptovská Mara. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/28. decembra 1973
Budúca nádrž vodného diela Liptovská Mara zaplaví plochu v rozlohe 2 160 ha. V obci Palúdza býva ešte posledný občan Pavlím. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/28. decembra 1973