Sekcia

Rok 1968:Falošné objatia, bozky a slová ... blíži sa 21. august

Šesťdesiate roky 20. storočia priniesli vďaka prvému tajomníkovi ÚV KSSZ Nikitovi Chruščovovi zmiernenie totalitného režimu v krajinách sovietskeho bloku. Po kritike kultu osobnosti Stalina sa začali nadväzovať vzťahy so Západom.

 

     Koncom 60. rokov začalo v Československu dochádzať k vnútrostraníckym konfliktom. Konzervatívna časť KSČ s nevôľou pozorovala nástup mladých kádrov, pre ktorú sa stávala rozhodujúcou odbornosť a nie stranícka knižka.

Antonín Novotný prichádza o funkcie

     Na jeseň 1967 sa prezident a prvý tajomník ÚV KSČ Antonín Novotný postavil proti liberalizácii v ČSSR. So žiadosťou o pomoc sa obrátil aj na Sovietsky zväz, avšak podporu prvého tajomníka ÚV KSSZ Leonida I. Brežneva v tom čase nezískal. Novotného v januári 1968 v štruktúrach KSČ vystriedal kariérny politik Alexander Dubček, v marci v prezidentskom úrade armádny generál Ludvík Svoboda.

Socializmus s ľudskou tvárou

     V apríli 1968 schválilo ÚV KSČ Akčný program KSČ, ktorý mal v krajine nastoliť socializmus s ľudskou tvárou, začal sa pripravovať vznik federácie.

Obavy a strach

     Okolité krajiny sovietskeho bloku sledovali vývoj v ČSSR s obavami. Antisocialistický vývoj u nás a možná kontrarevolúcia boli motívom série stretnutí najvyšších straníckych funkcionárov krajín Varšavského paktu: 23. – 24. marec Berlín, 4. máj Moskva, 21. – 30. jún vojenské cvičenie armád Varšavskej zmluvy na Šumave, po ktorom zostali vojaci cudzích vojsk na našom území, 14. – 15. júl Varšava. Na tomto stretnutí sa objavila výzva pre KSČ, aby zasiahla proti antisocialistickým a imperialistickým silám u nás. Ďalšie varovanie prišlo 29. júla v Čiernej nad Tisou. K poslednému stretnutiu najvyšších komunistických predstaviteľov sovietskeho bloku prišlo v Bratislave v dňoch 2. – 4. augusta. Napriek súhlasu vedenia KSČ s určitými požiadavkami Sovietov Brežnev vyhlásil, že ochrana socializmu je spoločnou internacionálnou povinnosťou socialistických krajín (Brežnevova doktrína). Osud Československa bol spečatený...

Do Bratislavy prileteli v piatok 2. augusta na rokovanie s bratskými robotníckymi a komunistickými stranami členovia a kandidáti Predsedníctva ÚV KSČ. Na letisku sa ozývalo skandovanie Dubček, Svoboda, Nech žije Dubček. Foto: archív TASR, autor K. Cích/ 2. augusta 1968
Na zábere L. I. Brežnev sprevádzaný V. Biľakom a A. Dubčekom sa lúči s Bratislavčanmi. Foto: archív TASR, autor I. Dubovský/3. augusta 1968