Sekcia

Rok 1962: Obec Zvolenská Slatina mení svoj vzhľad

V tomto roku oslavuje JRD vo Zvolenskej Slatine desiate výročie založenia. Za tieto roky spoločného gazdovania vzrástol nielen družstevný majetok osemnásobne na terajšiu hodnotu 10 miliónov korún, ale vzrástla aj životná úroveň družstevníkov.

 

     "Zvolenskú Slatinu krášli nielen 74 nových rodinných domov a 62 zrenovovaných, ale aj budova kultúrneho domu, materskej školy a čo nevidieť aj budova novej pošty.

     Za posledných desať rokov sa rozšírila obchodná sieť vo Zvolenskej Slatine na 12 predajní. Potraviny nakupujú občania obce rýchle a kultúrne v predajni Jednoty so samoobsluhou", uvádza archívna správa TASR.

Vlani si postavili občania Zvolenskej Slatiny svojpomocne aj novú materskú školu, v ktorej je 55 detí prevažne z družstevných rodín. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/19. novembra 1962

 

     V nedávnej minulosti bol vo Zvolenskej Slatine iba občasným hosťom lekár zo Zvolena, dnes v ambulancii OÚNZ pravidelne ordinuje praktický, detský a zubný lekár.

Okrem praktického a zubného lekára pravidelne ordinuje v obci aj detský lekár Miroslav Šagát. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/19. novembra 1962

 

     Pred desiatimi rokmi vlastnili osobné auto iba traja občania Zvolenskej Slatiny a dnes ich je už 12, z nich traja družstevníci a medzi nimi aj predseda JRD Martin Paška sa pýši novým Moskvičom.

     V obci bolo pred desiatimi rokmi iba desať elektrických práčok a teraz ich je už 215. Družstevníčka Mária Pašková si kúpila túto vymoženosť hneď z prvých doplatkov na JRD v r. 1953.

 

     V najbližších rokoch plánujú družstevníci vo Zvolenskej Slatine výstavbu ústredných dielní, garáží, haly pre stroje, senníkov, zemiakárne, kanalizácie na stredisku a iné, nákladom takmer sedem miliónov korún. V tomto čase pokračuje výstavba štvorradovej kraviarne T-128 s voľným ustajnením. 

Družstevníčky spokojne odchádzajú domov po vykonanej práci. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/19. novembra 1962
Napriek veľkému suchu dopestovali družstevníci vo Zvolenskej Slatine po vyše 400 q kapusty z hektára. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/19. novembra 1962
Rozľahlý chotár JRD a organizácia práce si vyžiadali potrebu družstevného auta. Na obrázku predseda Martin Paška v rozhovore s vedúcimi chovov a skupín. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/19. novembra 1962