Sekcia

Rok 1957: V Krpeľanoch spustili do prevádzky prvý agregát elektrárne

Vodné dielo Krpeľany začali budovať v roku 1952 na rieke Váh v blízkosti jeho sútoku s riekou Orava.

     Vodná nádrž patrí do systému priehrad Vážskej kaskády. Jej súčasťou je vodná elektráreň, ktorú spustili do prevádzky 7. novembra 1957. Elektráreň má nainštalované kaplanove turbíny s výkonom 24,75 MW. Za rok vyrobí elektráreň približne 59,4 GWh. Vodná nádrž má objem 8,3 mil. m3 . Zatopená plocha je 1,26 km2.

Budovatelia prvej hornovážskej kaskády oslavujú 40. výročie VOSR významným pracovným víťazstvom. V utorok 5. novembra uzavreli haťové prepady a vtoky hydrocentrál. Krpelianska vodná nádrž sa začala napĺňať. Do 7. novembra sa zaplní nádrž štyrmi miliónmi kubíkov vody, ktoré prvý raz rozkrútia lopatky prvého agregátu. Bolo presne 14.15 hodín, keď montéri Oceľostavieb z Brna, nositelia vyznamenania Za vynikajúcu prácu začali uzavierať ťažké segmenty nezvyčajných rozmerov. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/6. novembra 1957
Pohľad na vodné dielo v Krpeľanoch. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/8. novembra 1957