Sekcia

Stavebný boom v Bratislave v 60. rokoch minulého storočia

Pohľad na výstavbu Bratislavy prostredníctvom archívu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Smelé plány vedenia štátu pod dohľadom komunistickej strany mali v 60. rokoch minulého storočia zabezpečiť bývanie pre široké masy pracujúcich. V slovenských mestách rastú panelové sídliská ako huby po daždi. Aj keď mnohé z nich nevyzerajú, že sú pred dokončením, plány sa za každú cenu plniť musia. Taká bola jednoducho doba. Pohľad na ich výstavbu aj s dobovými popiskami fotografií ponúka archív TASR.

Niekoľkoposchodové panelové domy zmenili výzor lokality na Hostinského ulici v Bratislave na nepoznanie. „Pracovníci Pozemných stavieb sa zaviazali, že komplex dokončia už koncom septembra a odovzdajú tak do užívania posledné z 1082 bytových jednotiek,“ konštatuje sa v archívnej správe TASR.

Viac fotografií nájdete tu..

„Ulica Februárového víťazstva v Bratislave bude čoskoro jednou z najmodernejších obytných štvrtí Bratislavy. Pracujúci Pozemných stavieb tu uplatňujú pokrokové spôsoby výstavby z liateho betónu a z celomontovaných panelov. V roku 1961 tu majú odovzdať 524 bytov. Po dostavbe bude mať sídlisko vyse 1 100 bytových jednotiek. Bude kompletne vybavené službami, sieťou predajní štátneho obchodu, 25 triednou všeobecnovzdelávacou školou, materskou školou a detskými jasľami,“ uvádza archívny záznam TASR.

Viac fotografií nájdete tu..

„Sídlisko Štrkovec je prvým zo štyroch sídlisk veľkého okrsku F vo východnej časti Bratislavy, kde sa rozrastá sústredená bytová výstavba. V priebehu 5 - 6 rokov tu postavia mesto pre takmer 60 tisíc obyvateľov. V Štrkovci stavajú obytné domy z panelov, z liateho betónu i tradičným systémom,“ píše sa v archívnej správe TASR.

Viac fotografií nájdete tu..

Pohľady na sídlisko Štrkovec vo výstavbe. Archív TASR, autor Š. Petráš, 10. októbra 1963.

Viac fotografií nájdete tu..

Výstavba sídliska Ostredky. Archív TASR, autor Š. Petráš, 21. apríla 1964.
Panoráma sídliska Ostredky. Archív TASR, autor Š. Petráš, 9. júla 1965.

„Osemnástym bratislavským sídliskom budú Ostredky. Sídlisko bude mať dovedna 3 952 bytov, školy, materské školy, jasle, obchody a ostatné zariadenia,“ uvádza sa v správe TASR.

Viac fotografií nájdete tu..

Pohľad na rozostavané nové sídlisko v Karlovej Vsi v Bratislave. Archív TASR, autor Š. Petráš, 13.9.1968.

Viac fotografií nájdete tu..

Pohľad na rozostavané bratislavské sídlisko Kútiky v Karlovej Vsi. Archív TASR, autor Š. Petráš, 25.11.1969.

Najväčšie rozostavané bratislavské sídlisko Kútiky v Karlovej Vsi sa v týchto dňoch podobá veľkému mravenisku. Nečudo, veď sídlisko je v mohutnej výstavbe a už koncom tohto roka bude v ňom dokončených 5000 bytov. Po úplnom dokončení bude mať 5669 bytov pre vyše 25 000 obyvateľov a bude doteraz najväčším sídliskom, uvádza sa v archívnej správe TASR z roku 1969.

Viac fotografií nájdete tu..