Sekcia

Rok 1972: Rysuje sa tretí bratislavský most cez Dunaj

V roku 1974 začnú v Bratislave stavať dvojpodlažný železnično-diaľničný most. Dielo projektuje ateliér bratislavského Doprastavu.

 

     "Dva kilometre dlhá stavba nového železnično-diaľničného mosta vyrieši jeden z najväčších problémov bratislavskej dopravy - železničnú dopravu v meste. Úspory dosiahnuté vyriešením tohto problému zaplatia stavbu za desať rokov", uvádza sa v archívnej správe TASR.

Pohľad na železnično-diaľničný most z pravého brehu. Foto: archív TASR, autor J. Lofaj/ 31. októbra 1972

 

     Most bude mať dve poschodia. Hore je navrhnutá 29 metrov široká vozovka, pod ňou dvojkoľajná železničná trať. Samotný most bude mať 500 metrov, má stáť na štyroch pilieroch, z ktorých jeden bude vo vode. Predpokladá sa vynikajúca nosnosť mosta - trojnásobná ako na zvyčajných typoch.

     Most povedie ponad cíp zimného prístavu, vyústi poniže Lida. Dielo projektoval ateliér bratislavského Doprastavu, vedený Ing. Ľudovítom Megom.

Časť kolektívu, ktorý má do konca roka pripraviť projektovú úlohu nového mosta. Vpravo vedúci kolektívu Ing. Ľudovít Mego. Foto: archív TASR, autor J. Lofaj/ 31. októbra 1972

 

     Most hrdinov Dukly (dnes Prístavný most) začali stavať v roku 1977. Do prevádzky bol odovzdaný v dvoch etapách: železničná časť v decembri 1983, motoristická v novembri 1985.