Sekcia

Rok 1945:Slávnostné otvorenie železničnej trate Žilina - Vrútky

Slovenská národná rada v júli 1945 stanovila záväzné termíny na obnovu prevádzky na najdôležitejších slovenských železničných tratiach. Termín znel - do 15. septembra.

 

     Železničná doprava na Slovensku bola po druhej svetovej vojne poškodená oveľa viac ako v susedných krajinách. Takmer neexistovala. Pre povojnovú rekonštrukciu krajiny však mala železnica obrovský význam. Po nej sa dopravovalo uhlie z Handlovej do priemyselných závodov a elektrární, ktoré boli životne dôležité pri hospodárskej obnove republiky.

     Najväčšou prekážkou pri obnove tratí boli zničené mosty. Na Slovensku ich bolo nefunkčných až 72 percent. Najskôr sa opravovali iba provizórne, prevažne z dreva, nakoľko bol po vojne nedostatok mostných konštrukcií.

Strečniansky zničený most. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/13. septembra 1945
Nový strečniansky most. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/13. septembra 1945

 

     Prvotné úspechy pri rýchlej rekonštrukcii železničných tratí narušilo leto. Kvôli žatve poodchádzalo zo stavieb veľa robotníkov – poľnohospodárov. Preto vláda  povolala na stavby ženijné vojenské jednotky s ich technickými prostriedkami. 

     SNR zároveň rozhodla o záväzných termínoch, dokedy museli byť životne dôležité trate pre hospodárstvo krajiny opravené. Do 28. augusta sa sprejazdnila trať Bratislava-Leopoldov-Zbehy-Prievidza-Handlová-Horná Štubňa-Zvolen-Banská Bystrica. Do 15. septembra sa pridali trate Kraľovany-Vrútky, Bratislava-Žilina-Vrútky, Bratislava-Leopoldov-Zbehy-Zlaté Moravce-Kozárovce-Zvolen a Trenčianska Teplá-Vlársky priesmyk.

Slávnostné otvorenie trate Žilina - Vrútky. Privítanie predsedov Karola Šmidkeho, Dr. Jozefa Lettricha a povereníkov SNR na žilinskej stanici. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/13. septembra 1945
Slávnostné otvorenie trate Žilina - Vrútky. Nový strečniansky most. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/13. septembra 1945