Sekcia

Železničná trať Červená Skala - Margecany opäť v prevádzke

Železničná trať Červená Skala – Margecany vedie cez krásny kút Slovenska – oblasť Telgártu. Je súčasťou železničného prepojenia Zvolen - Banská Bystrica – Margecany - Košice. Bola vybudovaná v tridsiatych rokoch 20. storočia, po 2. svetovej vojne bola zničená.

     Na Slovensku bolo počas 2. svetovej vojny 3 506 km funkčných železničných tratí. Ustupujúca nemecká armáda  ich 2 490 km zničila. Boli rozorané alebo ich zdemolovali  výbušniny. Zvyšné trate tak prestali tvoriť súvislú železničnú sieť. K zničeným tratiam pribudli mosty, priepusty, tunely i staničné budovy. 

Najviac trpel východ republiky

     Vojnou bolo najviac postihnuté východné Slovensko. Smerom na západ nezostávalo pri rýchlom ustupovaní nemeckej armáde dosť  času na ničenie.  Po oslobodení Košíc vypracovalo Povereníctvo dopravy a verejných prác plán rekonštrukcie slovenských železníc.  Dňa 19. januára 1945 zriadilo Odbor pre rekonštrukciu železníc na Slovensku.

Priorita armáda

     Plán obnovy obsahoval poradie dôležitosti opráv zničených tratí. Ako prvé sa opravovali trate potrebné pre postup armády, nasledovalo zásobovanie priemyslu a obyvateľstva a nakoniec všetky ostatné. S rekonštrukciou sa začalo ihneď po prechode frontu.

     Rekonštrukcia najdôležitejších úsekov železnice bola ukončená odovzdaním prevádzky na trati Červená Skala – Margecany (4. november 1945), Púchov – Horní Lideč (25. november 1945) a Nové Mesto nad Váhom – Myjava (20. december 1945).