Sekcia

Rok 1983: Most Hrdinov Dukly v čiastočnej prevádzke

Diaľnično-železničný most cez Dunaj v Bratislave sa zaraďuje k najväčším mostným stavbám v Európe. Do čiastočného používania ho slávnostne odovzdali 17. decembra.

 

     "Diaľnično-železničný most začal n. p. Doprastav ako vyšší dodávateľ budovať v roku 1977. Stavbu tvorí hlavný mostný objekt, železničné a diaľničné estakády z predpätého betónu, lávky pre chodcov a cyklistov na oboch predmostiach.  

     Hlavný mostný objekt je vybudovaný ako dvojpodlažný spojitý priehradový oceľový trám, kde v hornej úrovni vedie diaľnica a v dolnej dvojkoľajovej elektrifikovaná železnica.

     Oceľová konštrukcia dlhá 460,8 m premosťuje Dunaj a vjazd do Zimného prístavu. Na moste sú uložené aj inžinierske siete, vodovod, plynovod, telekomunikačné káble i káble ČSD. Spodnú stavbu tvorí päť masívnych pilierov, z toho pilier č. 2 je situovaný priamo v koryte Dunaja.

     Oceľové konštrukcie pre hlavný mostný objekt vyrobili vo Vítkoviciach - železiarňach a strojárňach Klementa Gottwalda, k. p. Ostrava a zmontovali ich s pracovníkmi Hutných montáží k. p. Ostrava", píše sa v archívnej správe TASR.

Symbolickú pásku slávnostne prestrihli G. Šlapka a V. Blažek (tretí sprava). Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/ 18. decembra 1983

 

     Pri príležitosti čiastočného spojazdnenia bol most pomenovaný na Most Hrdinov Dukly. Na slávnostnom odovzdaní sa zúčastnila stranícka a vládna delegácia, vedená členom Predsedníctva ÚV KSS, vedúcim tajomníkom MV KSS Gejzom Šlapkom. V delegácii boli ďalej podpredseda vlády SSR, predseda Slovenskej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj Václav Vačok, minister dopravy ČSSR Vladimír Blažek, minister stavebníctva SSR Dušan Miklánek, zástupca vedúceho oddelenia ÚV KSČ Miloslav Štancel a primátor hlavného mesta SSR Bratislavy Ladislav Martinák.

Občania Bratislavy pri prehliadke čiastočne spojazdneného mosta. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/ 18. decembra 1983
Pri príležitosti spojazdnenia diaľnično-železničného Mosta Hrdinov Dukly bol 17. decembra v Bratislave slávnostný aktív budovateľov tohto stavebného diela. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/ 18. decembra 1983