Sekcia

Medzinárodný deň žien – najväčší sviatok pracujúcej ženy

S príchodom prvých jarných dní slávia ženy našej vlasti i celého mierumilovného sveta svoj veľký sviatok - Medzinárodný deň žien. Celý svet v tento deň oslavuje ženu, ktorej poslaním je udržať rod, národ, svet.

 

     Takmer na každom pracovisku pomáhajú ženy budovať lepší zajtrajšok. Ich vzácny prínos k budovaniu socializmu v našej vlasti si pripomíname najmä dnes - 8. marca pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.

     Československé ženy sú významnou zložkou Medzinárodnej demokratickej federácie žien. Úspechy, ktoré dosahujú v budovaní socializmu v našej krajine, ich politická aktivita a záujem, vplyv na riešenie verejných otázok sú príkladom pre ženy krajín kapitalistického sveta, aby ešte smelšie bojovali za svoje práva a práva svojich detí.

 

     Okolo 40% z celkového počtu pracujúcich na Slovensku tvoria ženy. Plne sa uplatňujú na všetkých úsekoch nášho národného hospodárstva a majú veľký podiel na rozvoji našej vlasti. Do konca roka 1970 majú tvoriť 43,2% všetkých pracujúcich. Tak ako každoročne aj tohto roku k MDŽ zavítajú najlepšie pracovníčky na pozvanie prezidenta republiky Antonína Novotného na Pražský hrad, kde sa zúčastnia na stretnutí s predstaviteľmi strany a vlády.

 

     V roku 1959 oslávili ženy svoj sviatok neobyčajne radostne. Od strany a vlády dostali dar ako ešte nikdy predtým. Uznesením ÚV KSČ sa znížili ceny potravín a priemyselných tovarov a zároveň sa zvýšili rodinné prídavky a dôchodky.

Ženy v košickom Tatrasvite oslávili svoj sviatok tohto roku neobyčajne radostne. Viacdetné matky Ružena Hamzová, Valéria Demková a ďalšie priam hltali riadky v dennej tlači, ktorá priniesla zprávy o uzneseniach ÚV KSČ, ktorými sa znižujú ceny potravín a priemyselných tovarov, zvyšujú rodinné prídavky a dôchodky. Rátali, že ušetria mesačne po 200 až 300 Kčs a čo všetko sa dá za ne kúpiť na prilepšenie. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/7. marca 1959

 

   Na Medzinárodný deň žien sa každoročne tešili aj deti. Už niekoľko dní pred týmto sviatkom vyrábali pre svoje mamy rôzne darčeky a chystali kultúrny program na besiedky.

 

     Na Medzinárodný deň žien sa vzdávala úcta aj mnohodetným matkám. Na národných, okresných a krajských výboroch sa ženám udeľovali odznaky materstva.

V rámci osláv Medzinárodného dňa žien v utorok 7. marca odovzdal na KNV v Bratislave z poverenia vlády podpredseda Západoslovenského kraja Štefan Raško 93 matkám Čestný odznak materstva I. stupňa. Podpredseda KNV Štefan Raško odovzdáva 33-ročnej Anne Plešovej, matke 11 detí zo Sobotišťa, okres Senica Čestný odznak materstva I. stupňa. Foto: archív TASR, autor K. Cích/7. marca 1961

 

     Vládne špičky prijímali najlepšie pracovníčky rôznych profesií vo svojich úradoch. Ženy si okrem dobrého pocitu odnášali so sebou aj malé darčeky. Knihy, kabelky, riadové handry, uteráky, krištáľové poháre, vázy a nesmeli chýbať diplomy a plakety.

 

     MDŽ sa v Československu po prvý raz oslavovalo v roku 1921. Počas 2. svetovej vojny sviatok zrušili, obnovili ho v roku 1946. Pracujúci Bratislavy chodili vzdávať hold mierovej budovateľskej práci žien na slávnostnú manifestáciu do PKO. V spoločenskej sále bývalo vždy plno. Ženy zo závodov, úradov, škôl, družstiev a iných pracovísk z celého Slovenska manifestačne vyjadrovali odhodlanie prispievať k výstavbe našej vlasti a pri obrane mieru.