Sekcia

Rok 1962: Komunálne služby v Bratislave zlepšujú svoju prácu

K zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov hlavného mesta Slovenska prispievajú i Komunálne služby mesta Bratislavy - nositeľ Radu práce.

 

     Rozvoj zaznamenávajú najmä služby uľahčujúce prácu zamestnaným ženám. Napríklad práčovne, ktoré množstvom vypranej bielizne zaraďujú Bratislavu na prvé miesto v republike, ďalej čistiarne a farbiarne.

     Komunálne služby zaviedli medzi prvými v republike požičiavanie plienok, dnes túto službu využíva vyše 2 tisíc matiek. K originálnym službám patrí upratovanie v domácnostiach, opravy bielizne atď.

     Počet služieb, ktoré poskytujú občanom bratislavské Komunálne služby každým rokom vzrastá a toho času zahrňuje vyše 50 úsekov činností.

Veľký rozvoj zaznamenali práčovne komunálnych služieb. Napríklad v uplynulom roku sa v nich vypralo o 1.769.000 kg bielizne viac, ako v roku 1953. Záber zo žehliarne na Prešovskej ulici. Foto: archív TASR, autor A. Prakeš/20. októbra 1962

 

     Ak majú komunálne služby ešte lepšie slúžiť občanom Bratislavy, treba aby zvýšili kvalitu práce a rozšírili služby do nových štvrtí. Modernizácia práčovní je jednou z podmienok zvýšenia kvality práce. Inžinier Lumír Andresič, František Nemec a Adolf Liebisch sú autormi zlepšovacieho návrhu košeľového lisu poháňaného hydraulicky a vykurovaného olejom. Lis má oproti parným lisom výhodu v tom, že nie je viazaný na zdroj palív a je bezhlučný.

     Dôležitým úsekom práce komunálnych služieb sú chemické čistiarne a farbiarne, v ktorých sa v uplynulom roku vyčistilo vyše 1000 ton šatstva. V Ružovej doline zriadili komunálne služby pokusnú prevádzku - skrinky na bielizeň. Špinavú bielizeň zákazníci uložia do skrine, odkiaľ ju pracovník komunálnych služieb L. Šolc raz týždenne vyberie a po vypraní prinesie späť.

Pracovník komunálnych služieb L. Šolc raz týždenne vyberá za skriniek špinavú bielizeň a po vypraní prinesie späť. Foto: archív TASR, autor A. Prakeš/20. októbra 1962

 

     K službám, ktoré si získali popularitu, najmä medzi ženami, patria kozmetické salóny. 

     Originálnou službou je aj bytová hygiena, do ktorej patrí upratovanie domácností a ďalšie služby. Na tomto úseku pracuje 9 členná Brigáda socialistickej práce Mateja Tolnaya.

Eva Biksadská a Eva Kolmanová z kozmetiky na Malinovského ulici robia kozmetiku tváre. Foto: archív TASR, autor A. Prakeš/20. októbra 1962
Novou službou Komunálnych služieb mesta Bratislavy je bytová hygiena. Foto: archív TASR, autor A. Prakeš/20. októbra 1962