Sekcia

Rok 1958: Elektráreň Nováky v prevádzke

V Zemianskych Kostoľanoch na Hornom Ponitrí odovzdali v rámci industrializácie do prevádzky najväčšiu tepelnú elektráreň na Slovensku - elektráreň Nováky.

 

     "Po oslobodení sme vybudovali v Zemianskych Kostoľanoch našu najväčšiu tepelnú elektráreň na Slovensku - elektráreň Nováky. Prvú etapu výstavby elektrárne s kapacitou 128 MW ukončili 1. decembra 1955 a druhú etapu s kapacitou 50 MW ukončili 21. októbra 1957.

     Elektráreň Nováky vyrába viac elektriny, ako všetky parné elektrárne na Slovensku pred oslobodením a teraz z celkovej výroby elektrickej energie sa na Slovensko dáva vyše polovica", uvádza archívna správa TASR.  

V tomto roku vyrobili navyše rozpisu plánu už viac ako 25 miliónov kWh elektrickej energie. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/7. júna 1958

 

     "Po úspešnej skúške dali v piatok 6. júna do trvalej priemyselnej prevádzky už celú elektráreň, ktorej výkon je dvaapolkrát väčší ako bol výkon všetkých elektrární na Slovensku v roku 1937. V tomto roku vyrobili navyše rozpisu plánu už viac ako 25 miliónov kWh elektrickej energie.

     Elektráreň Nováky je spoločným dielom českých a slovenských robotníkov, technikov a inžinierov. Pri tejto príležitosti sa konala v závode slávnostná schôdza, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia podnikov a závodov, ktoré sa podieľajú na výstavbe dokončeného diela. Podnikový riaditeľ Elektrárne Nováky Imrich Procházka vo svojom prejave vyzdvihol význam spolupráce všetkých závodov zainteresovaných do výstavby", píše sa v archívnej správe TASR.

Pri príležitosti odovzdania elektrárne sa konala v závode slávnostná schôdza, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia podnikov a závodov, ktoré sa podieľajú na výstavbe dokončeného diela. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/7. júna 1958

 

     Výstavba elektrárne však pokračuje ďalej. V týchto dňoch robia pracujúci geologického prieskumu Martin Bernát, Jozef Cabadaj a Jozef Milo prieskumné práce na ďalšiu časť elektrárne, ktorá sa postaví v tretej päťročnici a výstavbou ktorej sa zvýši kapacita o ďalších 220 MW. Nový agregát s výkonom 110 MW dajú do prevádzky v roku 1963.

Pracovníci geologického prieskumu Martin Bernát, Jozef Cabadaj a Jozef Milo robia prieskumné práce na ďalšiu časť elektrárne. Foto: archív TASR, autor K. Cích/8. marca 1960