Sekcia

Rok 1965:Popolčeková tragédia v Zemianskych Kostoľanoch

Dňa 26. mája 1965 sa v Zemianskych Kostoľanoch pretrhla hrádza s popolčekom. Pri tejto tragédii zahynuli štyria ľudia a občanom vznikli veľké materiálne škody. Do okolia a rieky Nitry sa dostalo 1,5 milióna m3 popolčeku s vysokým obsahom toxických prvkov.

 

      K tradégii v Zemianskych Kostoľanoch sa začalo schyľovať už 21. mája. Takto ju zachytil kronikár Michal Jánoška:

21. máj 1965

     Bolo to dňa 21. mája 1965, asi o 9.  hodine sa uvoľnila hrádza zložišťa popolčeka a strusky elektrárne. Katastrofa! V tejto nešťastnej chvíli bol úplne zničený dom, v ktorom bývala rodina Dadová. Dom stál pod hrádzou. V troskách domu zostali Sidonia Dadová, 36-ročná matka a jej dve deti 6-ročný Milan a 2-ročný Dušan.

     Na miesto katastrofy prišli záchranné čaty z nováckych baní a príslušníci vyprosťovacieho oddielu civilnej ochrany z elektrární a Chemických závodov Wilhema Piecka. Žiaľ, už len mŕtve telá sa za veľkého vypätia síl podarilo vyprostiť až o 14,35 h tohto dňa.

26. máj 1965

     Svitá. Nad obcou sa k zemi tlačí hustá hmla. A skôr ako sa mali ľudia zobudiť a odísť do práce, na obrovský hukot povyskakovali z postelí, aby si zachraňovali holé životy. Hrádza niekoľko minúť pred piatou dokončila svoju ničomnú robotu. Sedimenty brali so sebou, čo im bolo v ceste, stožiare vysokého napätia, odstrukovacie potrubie i s betónovými základmi, stromy, domy, ľudí a prevrhli parný rušeň.

     A keď zaznela poplachová siréna, ľudia čakali ďalší zosun. Panika bola obrovská. Ako bez hlavy sa každý snažil dostať čo najďalej. Výstražný hlas sirény bol zbytočný, lebo hrádza sa už nezosunula. Vyhnanci z domov sa vracajú. Niektorí vidia len základy bývalých domov, Plachý Ján, Karak Valent, Mokošová Magda a iní majú plné byty sedimentov. Nábytok zničený. Vtedy nik nehľadí na škody a každý ďakuje osudu, že si zachránil holý život. Postihnutí občania sú ihneď odvezení do nemocnice. Ide o popáleniny, pretože v popole sa nachádzali lepkavé chemické látky. Žofia Karaková už ochranu nepotrebovala – tragicky zahynula.

V katastri obce Zemianske Kostoľany v okrese Prievidza, kde je skladovaný popolček z elektrárne Nováky, došlo včera vplyvom dlhotrvajúcich dažďov k náhlemu uvoľneniu uloženého popolčeka po pretrhnutí vybudovanej hrádze. Snímky z nešťastia a záchranných prác. Foto: archív TASR, autor J. Valko/27. mája 1965
V katastri obce Zemianske Kostoľany v okrese Prievidza, kde je skladovaný popolček z elektrárne Nováky, došlo včera vplyvom dlhotrvajúcich dažďov k náhlemu uvoľneniu uloženého popolčeka po pretrhnutí vybudovanej hrádze. Snímky z nešťastia a záchranných prác. Foto: archív TASR, autor J. Valko/27. mája 1965
V katastri obce Zemianske Kostoľany v okrese Prievidza, kde je skladovaný popolček z elektrárne Nováky, došlo včera vplyvom dlhotrvajúcich dažďov k náhlemu uvoľneniu uloženého popolčeka po pretrhnutí vybudovanej hrádze. Snímky z nešťastia a záchranných prác. Foto: archív TASR, autor J. Valko/27. mája 1965

 

     V Zemianskych Kostoľanoch sa 26. mája pretrhla 40 m vysoká hrádza, za ktorou boli uskladnené elektrárenské popolčeky z tepelnej elektrárne Nováky. Do priľahlého okolia a rieky Nitry sa dostalo odhadom 1,5 milióna m3 popolčeku s vysokým obsahom toxických prvkov predovšetkým arzénu. Popolčeky boli riekou rozplavené na vzdialenosť až 100 km. Kontaminácia pôdy, vody a riečnych sedimentov tak nadobudla značné rozmery

V katastri obce Zemianske Kostoľany v okrese Prievidza, kde je skladovaný popolček z elektrárne Nováky, došlo včera vplyvom dlhotrvajúcich dažďov k náhlemu uvoľneniu uloženého popolčeka po pretrhnutí vybudovanej hrádze. Snímky z nešťastia a záchranných prác. Foto: archív TASR, autor J. Valko/27. mája 1965
V katastri obce Zemianske Kostoľany v okrese Prievidza, kde je skladovaný popolček z elektrárne Nováky, došlo včera vplyvom dlhotrvajúcich dažďov k náhlemu uvoľneniu uloženého popolčeka po pretrhnutí vybudovanej hrádze. Snímky z nešťastia a záchranných prác. Foto: archív TASR, autor J. Valko/27. mája 1965

 

     Odkalisko pre popolček, ktoré bolo prioritne vybudované pre potreby Elektrárne Nováky začali po dohode využívať aj neďaleké chemické závody. Z chemičky sa sem dostali odpadové vody, ktoré obsahovali vápenaté kaly a chlórované uhľovodíky. Z archívnych materiálov vyplynulo, že popolček i odpadové vody neboli uskladnené správne. Došlo k ich vzájomnému premiešaniu, čím vznikla vode nepriepustná vrstva. Po niekoľkodňových dažďoch táto vrstva zabránila odtekaniu vody a hrádza povolila.

     Popolček zmiešaný s vápnom a chlórom pálil. Mnohí utrpeli popáleniny, mali podráždené oči a museli byť ošetrení. Odpratávanie nánosov trvalo rok. Na poliach však zostal, zaviezli ho iba zeminou. Dnes sú odkaliská denne monitorované a prebieha na nich pravidelné meranie posunov hrádzí.

V katastri obce Zemianske Kostoľany v okrese Prievidza, kde je skladovaný popolček z elektrárne Nováky, došlo včera vplyvom dlhotrvajúcich dažďov k náhlemu uvoľneniu uloženého popolčeka po pretrhnutí vybudovanej hrádze. Snímky z nešťastia a záchranných prác. Foto: archív TASR, autor J. Valko/27. mája 1965
V katastri obce Zemianske Kostoľany v okrese Prievidza, kde je skladovaný popolček z elektrárne Nováky, došlo včera vplyvom dlhotrvajúcich dažďov k náhlemu uvoľneniu uloženého popolčeka po pretrhnutí vybudovanej hrádze. Pri tejto pohrome prišli o život štyri osoby. Uvoľnený popolček zmiešaný s vodou zaplavil vyše 100 ha pôdy. Bola prerušené doprava na železničnej trati Prievidza - Nové Zámky. Snímky z nešťastia a záchranných prác. Foto: archív TASR, autor J. Valko/27. mája 1965