Sekcia

Deň učiteľov sa v Československu začal oslavovať v roku 1955

Neľahká a zodpovedná úloha učiteľa si zaslúži spoločenské uznanie. Československá vláda v roku 1955 rozhodla, že učitelia budú mať svoj sviatok 28.marca.

 

Učitelia nikdy nezarábali veľké peniaze, spoločnosť sa ich vždy snažila ohodnotiť väčšinou morálne. Či to bude stačiť na to odpovie história. Na oslavy tohto sviatku sa pozrime prostredníctvom fotografií z archívu TASR.

Deň narodenia pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského - 28. marec - sa stal pre vyučujúcich sviatkom. Tak to bolo v bývalom Československu, tak je to v súčasnej Slovenskej republike.

 

FOTO: Poslednou hodinou bola matematika. Chvíľu, keď bola triedna učiteľka Mária Kozová práve medzi vzornými žiačkami Janou Vrbovskou a Naďou Demjanovou, ktorým vysvetľovala matematický príklad, využili žiaci, aby ju milo prekvapili. Foto: Archív TASR, J. Teslík, 28.marca 1956.

 

Deň učiteľov je pre nich chvíľou, keď žiaci aj spoločnosť majú príležitosť spomenúť si na ich prácu. Najvyšší predstavitelia štátu, samosprávy pri príležitosti Dňa učiteľov zvyčajne slávnostne oceňujú pedagógov a v prejavoch pripomínajú, že školstvo patrí medzi priority.

Všetci tvrdia, že učiteľské povolanie je náročné i príťažlivé. Pripúšťajú, že práca pedagógov nie je docenená - to sa týka statusu učiteľa i jeho finančného ohodnotenia.

 

FOTO: V prvom ročníku Základnej deväťročnej školy v Košiciach Kalininovej ulici už 11 rokov pôsobí učiteľka Anna Králiková. Pri príležitosti tohtoročného Dňa učiteľov udelili Anne Králikovej v Prahe titul Zaslúžilý učiteľ. Anna Králiková medzi svojimi najmenšími žiakmi. Foto: Archív TASR, autor J.Valko, 29.marca 1962.

 

Tradíciu každoročného oceňovania pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov obnovil v roku 1999 vtedajší minister školstva SR Milan Ftáčnik. Ocenení preberajú Plaketu J. A. Komenského, ako aj medaily sv. Gorazda.

Popri tom, že učiteľ odovzdáva znalosti a podieľa sa na výchove novej generácie ľudí, v ostatných rokoch sa v mnohých štátoch sveta stáva terčom útokov - žiakov aj ich rodičov.

 

FOTO: V prvom ročníku Základnej deväťročnej školy v Košiciach Kalininovej ulici už 11 rokov pôsobí učiteľka Anna Králiková. Pri príležitosti tohtoročného Dňa učiteľov udelili Anne Králikovej v Prahe titul Zaslúžilý učiteľ. Anna Králiková medzi svojimi najmenšími žiakmi. Foto: Archív TASR, autor J.Valko, 29.marca 1962.

 

Deň učiteľov sa v Slovenskej republike slávi ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského (28.3.1592) od roku 1955, ale v iných krajinách sveta si pedagogickí pracovníci svoj deň pripomínajú 5. októbra.

Výbor OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO) tento deň v polovici 90.rokov minulého storočia vyhlásila za Medzinárodný deň učiteľov s cieľom pripomínať si spoločné podpísanie Odporúčania UNESCO a Svetovej organizácie práce o pracovných podmienkach vyučujúcich z 5. októbra 1966.