Sekcia

Rok 1976: Ceny pre najlepšie literárne diela

Národný umelec Andrej Plávka odovzdal v stredu 23. decembra ceny Zväzu slovenských spisovateľov za diela, ktoré v roku 1976 významne obohatili našu súčasnú socialistickú literatúru.

     V oblasti literárnovednej tvorby získal cenu Viliam Turčány za štúdiu Rým v slovenskej poézii. Cena za tvorbu pre deti a mládež pripadla Milanovi Rúfusovi za Knihu rozprávok. V oblasti drámy za televízny cyklus zo súčasnosti Miesto v dome udelili cenu Jánovi Jonášovi, za prózu - román Majstri Vincentovi Šikulovi. Cenu Zväzu slovenských spisovateľov za poéziu udelili zaslúžilému umelcovi Miroslavovi Válkovi za zbierku občianskej poézie Slovo.

Ocenení autori, zľava: M. Válek, J. Jonáš, M. Rúfus, V. Turčány. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/23. decembra 1976