Sekcia

Rok 1981:Na ZŠ Dolinského v Bratislave overujú nové spôsoby výuky

Rozvoj vedecko-technickej revolúcie zasiahol aj do oblasti školstva. Princíp spojenia školy so životom vyžaduje jej nevyhnutnú angažovanosť a pružnosť.

 

     Spoločnosť potrebuje ľudí bystrých, vzdelaných a s tvorivým logickým myslením. Z takýchto princípov vychádza aj terajší systém vyučovania na ZŠ. V podstate ide o skrátenie I. stupňa z piatich na štyri roky, pretože výskumy ukázali veľké rezervy. Nový systém výučby overujú i v novej Základnej škole na Dolinského ulici v Bratislave.

Učiteľ Michal Šimončík na hodine vlastivedy. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/11. júna 1981

 

     "Teraz výuka spočíva v nových metódach a spôsoboch práce so žiakmi. Deti sa už v prvých ročníkoch učia po novom slovenský jazyk, matematiku a pribúdajú aj ďalšie predmety, zmodernizuje sa výtvarná a hudobná výchova. Poznatky z realizácie sa ešte stále spresňujú a budú v komplexe znamenať veľký prínos pre socialistické školstvo.

     V novom ponímaní matematiky sa zdôrazňuje hlavne rozvoj logického myslenia. Vo vyučovaní elementárneho čítania sa žiaci učia čítať slová s ťažším hláskovým spojením na základe pomôcok, ktoré im zľahčujú učenie", uvádza sa v archívnej správe TASR.

Modeme a vkusne zariadená školská družina vytvára žiakom pocit domova. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/11. júna 1981
Vedúca školskej družiny Magda Polláková si prezerá kresby žiakov. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/11. júna 1981