Sekcia

Rok 1961: Na Handlovú sa valia milióny kubíkov zosuvnej pôdy

Na východných svahoch nad Handlovou geológovia, zememerači, požiarnici, meliorační pracovníci a vojaci dňom i nocou bojujú s prírodným živlom, ktorý dal v roku 1960 do pohybu milióny kubíkov zosuvnej pôdy.

 

     V týchto dňoch, vplyvom jarného rozmŕzania pôdy, sa uvoľňuju nové množstvá vody, ktorá sa tvorí v úžľabinách zvrásnenej pôdy. Robotníci, technici a brigádnici túto pôdu odvodňujú melioračnými ryhami, potrubím a sondami geologických vrtov, siahajúcich až do 20 metrovej hĺbky. Napriek veľkým tlakom razia do brehov 60 metrov dlhé odvodňovacie štôlne, ktoré majú natrvalo sústreďovať a odvádzať spodné vody, uvádzajúce horné vrstvy zeme do pohybu.

V terajšom období, keď zemina rozmrzáva, tvoria sa jazierka ktoré následkom pohybu zeme menia svoju tvárnosť. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/11. marca 1961
Pohľad na hlavnú šmykovú líniu dlhú 1 500 metrov. Na hornom svahu je široká 200 metrov a na dolnej časti sa roztiahla až do 2 000 metrov. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/11. marca 1961

 

     Ohrozené úbočie poskytuje obraz zemetrasenia, preto väčšinu poškodených domov brigádnici zo škôl a vojaci už rozobrali a materiál odviezli. Postihnutých handlovských občanov z ohrozeného územia presťahovali do uvoľnených bytov v Prievidzi, Žiari nad Hronom a v blízkom okolí.

Pohromová komisia podľa podrobnej mapy, na ktorej sú zachytené všetky body ohrozené zosuvom pôdy, robí bezpečnostné opatrenia. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/11. marca 1961

 

     Vláda povolila v Handlovej v rokoch 1961 - 1962 zo štátnych prostriedkov mimoriadne výstavbu 216 bytov. Pracovníci cestnej stavebnej skupiny vynakladajú denne boj s pohybmi terénu, aby 2 km hradskej z Handlovej do Žiaru nad Hronom bol v pojazdnom stave.

Pracovníci cestnej stavebnej skupiny vynakladajú denne boj s pohybmi terénu, aby 2 km hradskej z Handlovej do Žiaru nad Hronom bol v pojazdnom stave. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/11. marca 1961