Sekcia

Rok 1960: Elektrifikovali poslednú obec v ČSSR

V nedeľu 4. septembra sa po prvý raz rozsvietili svetlá elektrických lámp v obci Zlatá Baňa na východnom Slovensku.

 

     O štyri mesiace skôr sa tak splnilo uznesenie celoštátnej konferencie KSČ a Československá socialistická republika sa stala piatym štátom na svete, ktorý dokončil elektrifikáciu obcí.

     Na celoštátnu slávnosť zapojenia poslednej obce republiky - Zlatej Bane do elektrickej siete, prišla na východné Slovensko delegácia KSČ a vlády ČSSR, vedená členom ÚV KSČ, ministrom palív a energetiky Oldřichom Černíkom. 

Oficiálne privítania pred hotelom Dukla v Prešove. V popredí člen ÚV KSČ, minister palív a energetiky Oldřich Černík. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/4. septembra 1960

 

     "Oslavy zapojenia poslednej obce republiky do elektrickej siete sa začali v nedeľu 4. septembra predpoludním celoštátnym aktívom energetiky v Prešove. Hlavný prejav povedal námestník ministra palív a energetiky inž. Jiří Baier. Minister palív a energetiky Oldřich Černík na ňom udelil čestné odznaky takmer 60 najlepším pracovníkom v energetike", uvádza archívna správa TASR.

Minister palív a energetiky Oldřich Černík udeľuje čestné odznaky takmer 60 najlepším pracovníkom v energetike. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/4. septembra 1960
Minister palív a energetiky Oldřich Černík udeľuje čestné odznaky takmer 60 najlepším pracovníkom v energetike. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/4. septembra 1960

 

     Štvorčlenná skupina elektromontérov Mateja Tuleju, ktorá súťaží o titul Brigáda socialistickej práce, zapojila v Zlatej Bani 42 domácností na elektrickú sieť. 

Pohľad na obec Zlatá Baňa. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/4. septembra 1960

 

     Na pokyn ministra palív a energetiky Oldřicha Černíka zapojil obvodný majster Okresnej správy Energetických rozvodných závodov v Prešove Štefan Diheneščik stýkače v rozvodnej skrini transformátora v Zlatej Bani. Tým sa zavŕšila elektrifikácia obcí v našej Československej socialistickej republike. Ako prvý elektrický stroj začal v Zlatej Bani pracovať zvárací agregát.

Obvodný majster Okresnej správy Energetických rozvodných závodov v Prešove Štefan Diheneščik zapol stýkače v rozvodnej skrini transformátora v Zlatej Bani. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/4. septembra 1960

 

     V Zlatej Bani bola v nedeľu popoludní manifestácia za účasti predstaviteľov strany a vlády. K účastníkom prehovoril vedúci delegácie strany a vlády, člen ÚV KSČ, minister palív a energetiky Oldřich Černík.

V Zlatej Bani bola v nedeľu popoludní manifestácia za účasti predstaviteľov strany a vlády. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/4. septembra 1960
K účastníkom prehovoril vedúci delegácie strany a vlády, člen ÚV KSČ, minister palív a energetiky Oldřich Černík. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/4. septembra 1960