Sekcia

Rok 1964: Gymnastika na školách

Na ZDŠ na Gorazdovej ulici v Bratislave zriadili v tomto školskom roku pokusnú gymnastickú triedu.

 

     "Pri polročnej klasifikačnej porade venoval pedagogický zbor osobitnú pozornosť výsledkom experimentálnej gymnastickej triedy. Ako ukázal rozbor vedomostí žiakov po polročnom vyučovaní v 6. postupnom ročníku, priniesla spolupráca školských a telovýchovných orgánov dobré výsledky.

     Napriek zvýšeniu počtu hodín telesnej výchovy chlapci cvičia týždenne deväť hodín, dievčatá sedem hodín, bol celkový prospech 32 žiakov v priemere lepší ako v paralelnej triede. Okrem vedomostí vzrástla aj fyzická zdatnosť detí", píše sa v archívnej správe TASR.

Experimentálnu gymnastickú triedu chlapcov vedie telocvikár Milan Holba. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/21. februára 1964