Sekcia

Rok 1968: Začala sa zbierka na Zlatý poklad republiky

Výzva zamestnancov podniku Drobné zboží v Olomouci „Každý občan najmenej jeden gram zlata na zlatý poklad republiky“ sa stretla s ohlasom i medzi obyvateľstvom hlavného mesta Slovenska.

 

     Prvotná výzva venovať do Fondu republiky zlato, prišla z podniku Drobné zboží Olomouc 01. Ľudia do zbierky prispievali predovšetkým prsteňmi a náušnicami. Zamestnanci zubnej polikliniky ÚNZ v Gottwaldove vyzvali svojich pacientov, aby zvyšky drahého dentálneho kovu po skončení náročných opráv chrupu venovali na zlatý poklad. Súčasne vyzvali všetky zubné ambulancie, aby nasledovali ich príklad.

     Zlato začali regionálne pobočky Štátnej banky československej príjímať od 2. augusta. Darcom vydávali potvrdenky s uvedením mena, čiastky alebo stručným popisom darovaného zlata a jeho hrubej váhe.

Na Zlatý poklad prispievajú dôchodkyňa Lovandová aj za svojho manžela a syn Márie Rutkovej. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/7. augusta 1968

 

     Podniky začali na účet Fondu republiky č. 2171 vedený v Štátnej banke československej prispievať vysokými finančnými čiastkami. Tieto peniaze pochádzali z usporených výrobných nákladov alebo neplánovaných nárastov miezd. Nevýrobná sféra prispievala do fondu 1 až 5 percentami svojho mesačného platu. Závody takisto organizovali dobrovoľné zmeny. Pracujúci sa v prospech fondu zriekali zarobenej sumy a ešte aj vytvorili ďalšie hodnoty pre republiku.

     Hospodárska rada odporučila vláde, aby sa tieto mimoriadne finančné zdroje využili na zlepšenie životného prostredia, výstavbu nových bytov, škôl nemocníc a podobne.

     Do 21. augusta dosiahli dary obyvateľstva výšku 190,5 milióna Kčs a 60 kg zlata. Celá akcia vznikla ako podpora KSČ pri rokovaniach s predstaviteľmi KSSZ v Čiernej nad Tisou 29. júla až 1. augusta 1968. Toto rokovanie bolo veľmi dramatické, pretože vedenie KSČ nevystupovalo jednotne (traja z členov - Kolder, Biľak a Švestka sa značne stotožňovali so sovietskou stranou). Sovietska strana vystupňovala tlak na československú reformu; žiadne dohody neboli podpísané, avšak sovietska delegácia odchádzala s predstavou „záväzkov“ vedenia KSČ „bojovať proti antisocialistickým silám“.

Darcov stále pribúda, i v stredu 7. augusta desiatky Bratislavčanov prichádza do banky, aby darovali zlato. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/7. augusta 1968