Sekcia

Rok 1965:Prvá oceľ z Východoslovenských železiarní

V utorok 1. júna vo večerných hodinách slávnostne zapálili prvú vysokú pec VSŽ.

 

     Pec nesie názov Vysoká pec 20. výročia oslobodenia Československa. Bola postavená na základe sovietskej dokumentácie, svojím obsahom, mechanizáciou a vysokou automatizáciou je najväčšou a najmodernejšou vysokou pecou v Československu. Ešte v tomto roku v nej vyskopeciari vyrobia tisíce ton surového železa.

Pohľad na účastníkov slávnostného zapálenia prvej vysokej pece vo Východoslovenských železiarňach. Foto: archív TASR, autor G. Bodnár/3. júna 1965
Hlavný majster vysokých pecí Ján Duska doniesol symbolický oheň, ktorým sa zapálila prvá vysoká pec. Oheň priviezli z vysokých pecí v Tisovci. Foto: archív TASR, autor G. Bodnár/3. júna 1965
Minister hutníckeho priemyslu a rudných baní inž. Jozef Krejčí zapaľuje o 21. 30 hod. prvú vysokú pec VSŽ. Foto: archív TASR, autor G. Bodnár/3. júna 1965
Pohľad na prvú vysokú pec vo Východoslovenských železiarňach, ktorá je najmodernejšou a najväčšou v republike. Foto: archív TASR, autor G. Bodnár/3. júna 1965

 

Prvé železo 

     V stredu 2. júna krátko po 12. hodine dala prvá vysoká pec Východoslovenských železiarní prvé železo.

Prvý odpich z vysokej pece Východoslovenských železiarní. Foto: archív TASR, autor G. Bodnár/3. júna 1965
Prvé železo vo VSŽ. Foto: archív TASR, autor G. Bodnár/3. júna 1965
Prvé železo vo VSŽ. Foto: archív TASR, autor G. Bodnár/3. júna 1965
Prvá vysoká pec VSŽ. Foto: archív TASR, autor G. Bodnár/3. júna 1965
Hutníci Východoslovenských železiarní pripravujú prvú cestu železu, vytavenému vo vysokej peci VSŽ. Foto: archív TASR, autor G. Bodnár/3. júna 1965
Prvý odliatok z vytaveného železa z pece na VSŽ. Foto: archív TASR, autor G. Bodnár/3. júna 1965