Sekcia

Rok 1948: Základný kameň budúcich Závodov ťažkého strojárstva

V Turčianskom Svätom Martine 16. mája 1948 za účasti ministra priemyslu Zdeňka Fierlingera, generálneho tajomníka KSS Štefana Bašťovanského a povereníka priemyslu a obchodu Dr. Jána Púlla položili základný kameň závodu Kriváň Č.K.D. – neskorších ZŤS.

 

     Základný kameň závodu Kriváň ČKD bol položený 16. mája 1948 a už v októbri začalo pracovať stredisko na výrobu oceľových konštrukcií žeriavov. V roku 1950 bo podnik pričlenený k národnému podniku ČKD Sokolovo Praha. Od roku 1953 bol ustanovený za samostatný národný podnik.

     V júli 1965 vznikol trust podnikov Závody ťažkého strojárstva (ZŤS), tvorilo ho sedem výrobných podnikov. Od roku 1974 bolo ZŤS podriadené Federálnemu ministerstvu všeobecného strojárstva.

Položenie základného kameňa Č.K.D (Českomoravská Kolben Daněk) v Turčianskom Svätom Martine (Martin) za účasti ministra Z. Fierlingera a povereníka Dr. J. Púlla. Foto: archív TASR, autor Kovary/16. mája 1948
Minister Zdeněk Fierlinger pri prejave. Foto: archív TASR, autor Kovary/16. mája 1948

 

     Od polovice 50. rokov sa v ZŤS Martin vyrábali vznetové motory pre lokomotívy, albarety, stavebná technika, bagre. Postupne sa nabehlo na špeciálnu výrobu – tanky T55, T72. Od 70. rokov sa začalo s výrobou motorov pre ťažkotonážne sovietske automobily Belaz a motory pre traktory ZETOR. V lete 1978 sa začali vyrábať traktory ZETOR. Martinský závod ZŤS zamestnával viac ako 15 tisíc ľudí.

Generálny tajomník KSS Š.Bašťovanský pri prejave. Foto: archív TASR, autor Kovary/16. mája 1948
Položenie základného kameňa Č.K.D (Českomoravská Kolben Daněk) v Turčianskom Svätom Martine (Martin) za účasti ministra Z. Fierlingera a povereníka Dr. J. Púlla. Foto: archív TASR, autor Kovary/16. mája 1948