Sekcia

Hurá, prázdniny!

Zopár čísiel na hárku papiera a radosť v tvárach svedčí o tom, že sú to známky na vysvedčení, ktoré je nielen zrkadlom vynaloženého úsilia v škole, ale aj signálom k vytúženým prázdninám.

 

     Slávnostne oblečené deti v pionierskych rovnošatách s kytičkami kvetov prichádzali 30. júna do školy na záver školského roku. Po hodine sa žiaci s vysvedčeniami o výsledku celoročného úsilia rozišli do svojich domovov a školské brány sa na dva mesiace zatvorili. Na tých najmenších čakajú pionierske tábory v najkrajších kútoch našej vlasti a ich starší kolegovia pomôžu na najdôležitejších úsekoch výstavby našej socialistickej vlasti.

Základná škola na Karpatskej ulici v Žiline. Triedna učiteľka Anna Rovritšová odovzdáva vysvedčenia tretiakom. Táto 26 triedna Základná škola patrí k najnovším a najmodernejším v Žiline a navštevuje ju 770 žiakov. Foto: archív TASR, autor V. Gabčo/28. júna 1985
Záver školského roku na ZDŠ na Mudroňovej ulici v Bratislave. Triedna učiteľka Božena Kucháriková odovzdáva prvé vysvedčenie Petre Schusterovej. Foto: archív TASR, autor Š. Puškáš/29. júna 1979
Záver školského roku na ZDŠ na Mudroňovej ulici v Bratislave. Triedna učitelka VII. A triedy Marta Kompišová odovzdáva vysvedčenie žiačke Kamile Kunovej. Foto: archív TASR, autor Š. Puškáš/29. júna 1979
Záver školského roku na ZŠ na ul. Podjavorinskej v Bratislave (trieda II. B). Foto: archív TASR, autor P. Funtál/29. júna 1993
V piatok 28. júna odovzdali vysvedčenia žiakom aj v najnovšej škole na 30 tisícovom sídlisku Vlčince v Žiline - v Základnej škole na Karpatskej ulici, v ktorej sa začalo vyučovať v tomto školskom roku. Na snímke tretiačky Anna Frátriková (vľavo) a Natália Škvareninová s vysvedčením. Foto: archív TASR, autor V. Gabčo/28. júna 1985
V piatok 28. júna odovzdali vysvedčenia žiakom aj v najnovšej škole na 30 tisícovom sídlisku Vlčince v Žiline - v Základnej škole na Karpatskej ulici, v ktorej sa začalo vyučovať v tomto školskom roku. Klement Mišúth (vľavo) a Mário Frnčo z tretej D triedy si prezerajú vysvedčenia. Foto: archív TASR, autor V. Gabčo/28. júna 1985
ZDŠ na Bagarovej ulici na sídlisku Bratislava - Záluhy. Radosť z vysvedčenia. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/28. júna 1974
ZDŠ na Bagarovej ulici na sídlisku Bratislava - Záluhy. Radosť z vysvedčenia. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/28. júna 1974
Stredná poľnohospodárska technická škola v Malinove, ktorá bola prvou poľnohospodárskou školou na Slovensku, špecializovanou na záhradníctvo, oslávila v piatok 29. júna 50. výročie založenia. Jej absolventi stáli pri kolíske záhradníckych výrob v celej ČSSR. D. Mullerová, J. Brinichová a M. Vícenová s triednou učiteľkou Ing. D. Zachardovou. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/29. júna 1973
Pred budovou ZDŠ na Jelačičovej ulici v Bratislave, tak ako pred stovkami ďalších škôl v republike postávali v utorok 30. júna sviatočne vyobliekané deti bez tradičných aktoviek. S usmiatymi tváričkami nad dobrým vysvedčením, iné zasa smutnejšie z horších výsledkov, opúšťali triedy a pobrali sa domov využiť prázdniny. Oprávnená je radosť žiačok 8. C triedy, zľava: H. Hacajovej, J. Hranovej a G. Liškovej. Všetky majú dobré vysvedčenie. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová /30. júna 1970
Žiaci zo ZDŠ Polárna na sídlisku Nad jazerom v Košiciach. So záujmom si prezerajú nové vysvedčenia. Foto: archív TASR, autor A. Haščák/30. júna 1977
Záver školského roka na ZŠ na ul. Podjavorinskej v Bratislave. Foto: archív TASR, autor P. Funtál/29. júna 1993
ZDŠ na Vazovovej ulici č. 4 v Bratislave. Dovidenia škola! Foto: archív TASR, autor J. Čakala/30. júna 1965
Na Dvanásťročnej strednej škole v Bratislave sa žiaci VIII. B triedy prišli rozlúčiť j s kyticami kvetov so svojou starostlivou učiteľkou Oľgou Kianičkovou. Triedna učiteľka Oľga Kianičková v kruhu svojich žiakov. Foto: archív TASR, autor M. Slosiariková/30. júna 1961
Stovky žiakov zo Základnej deväťročnej školy na Sibírskej ulici v Bratislave odchádzajú na prázdniny. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/30. júna 1965