Sekcia

Výstavba Trnavy v čase socializmu

Prostredníctvom záberov fotoreportérov tlačovej agentúry sa pozrime na výstavbu bytov a občianskej vybavenosti Trnavy.

 

Po výstavbe sídliska Slovenského národného povstania s kapacitou 600 bytových jednotiek, ktoré dokončili v roku 1961, sústreďuje sa t.č. bytová výstavba v Trnave na sídlisku ČSM-Rybník. Pracovníci Pozemných stavieb v Trnave a Elektromontážnych závodov z Bratislavy pri kladení silových káblov na sídlisku ČSM-Rybmík.

 

FOTO: Na výstavbe najmodernejšej sladovne v Trnave s kapacitou 12 tisíc ton sa teraz zameriavajú hlavne na dokončenie prijímarne a skladu jačmeňa, aby 1. júla mohli prevziať prvé vagóny jačmeňa. Výstavba sladovne úspešne pokračuje. V minulom roku usporili 220 ton betonárskej ocele a v tomto roku ďalších 53 ton. Foto: Archív TASR, 5.júla 1961.
FOTO: Na výstavbe najmodernejšej sladovne v Trnave s kapacitou 12 tisíc ton sa teraz zameriavajú hlavne na dokončenie prijímarne a skladu jačmeňa, aby 1. júla mohli prevziať prvé vagóny jačmeňa. Výstavba sladovne úspešne pokračuje. V minulom roku usporili 220 ton betonárskej ocele a v tomto roku ďalších 53 ton. Foto: Archív TASR, 5.júla 1961.
FOTO: Pohľad na 90-miestnu materskú školu a 35-miestne detské jasle na sídlisku Vodáreň, vybudované v rámci KBV. Foto: Archív TASR, 16.apríla 1981.
FOTO: Pracovníci trnavského závodu Pozemné stavby začali v roku 1985 s výstavbou nového sídliska v centre Trnavy s názvom Centrum I. stavba. Bytová výstavba na tomto sídlisku je riešená formou polyfunkčných domov. Pracuje tu chozrasčotná brigáda, ktorej vedúcim je stavbyvedúci Jan Rumpel. Pohľad na časť nového sídliska Centrum I. stavba v Trnave. Foto: Archív TASR, 20.mája 1988.
FOTO: Pracovníci trnavského závodu Pozemné stavby začali v roku 1985 s výstavbou nového sídliska v centre Trnavy s názvom Centrum I. stavba. Bytová výstavba na tomto sídlisku je riešená formou polyfunkčných domov. Pracuje tu chozrasčotná brigáda, ktorej vedúcim je stavbyvedúci Jan Rumpel. Pohľad na časť nového sídliska Centrum I. stavba v Trnave. Foto: Archív TASR, 20.mája 1988.
FOTO: Pracovníci trnavského závodu Pozemné stavby začali v roku 1985 s výstavbou nového sídliska v centre Trnavy s názvom Centrum I. stavba. Bytová výstavba na tomto sídlisku je riešená formou polyfunkčných domov. Pracuje tu chozrasčotná brigáda, ktorej vedúcim je stavbyvedúci Jan Rumpel. Pohľad na časť nového sídliska Centrum I. stavba v Trnave. Foto: Archív TASR, 20.mája 1988.