Sekcia

Rok 1957: V ČSR sa pestujú kvalitné zemiaky

V bratislavskej Redute sa začali v piatok 22. novembra Dni akosti stolných zemiakov.

 

     "Dni akosti stolných zemiakov je dvojdňová akcia, pri ktorej si návštevníci príležitostnej výstavy a účastníci zemiakárskej konferencie vymenia poznatky z pestovania zemiakov, oboznámia sa s rôznymi odrodami zemiakov pestovaných v Československu. Zároveň sa prezentujú odrody, ktoré budeme v najbližších rokoch pestovať, aby sa na stôl spotrebiteľov dostali čo najkvalitnejšie zemiaky", píše sa v archívnej správe TASR.

V piatok sa účastníci konferencie - pestovatelia zemiakov, pracovníci výskumných ústavov, výkupných podnikov a zástupcovia potravinárskeho priemyslu - zúčastnili na ochutnávaní deviatich sort stolných zemiakov. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/22. novembra 1957

 

     "V piatok sa účastníci konferencie zúčastnili na ochutnávaní deviatich sort stolných zemiakov, ktoré vybrali ako najakostnejšie z 93 odrôd, aby mohli určiť najlepšie odrody na prípravu jedál v domácnostiach a v podnikoch verejného stravovania.

     Zamestnaci bratislavských reštaurácií a jedální a podnikov verejného stravovania pripravili aj ochutnávku rôznych druhov jedál zo zemiakov", uvádza archívna správa TASR.

V kaviarni Reduta usporiadali pri tejto príležitosti výstavku rôznych odrôd zemiakov pestovaných u nás. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/22. novembra 1957