Sekcia

Rok 1987: Vychádza monografia o Vysokých Tatrách

V týchto dňoch dokončil zaslúžilý majster športu Arno Puškáš posledný, desiaty diel monografie Vysoké Tatry - horolezecký sprievodca.

 

     "Vysoké Tatry sú prvým horstvom ma svete, ktoré sú podrobne monograficky spracované. Celé dielo má okolo 3000 strán. Má desať dielov, jednotlivé časti obsahujú 5 - 7 podrobných máp, v každej je 30 - 50 nových miestopisných názvov. Na ich tvorbe sa podieľal popri A. Puškášovi aj tatranský historik Ivan Bohuš. Monografiu začal autor písať ešte v roku 1957.

     Okrem skúseností a poznámok desiatok popredných našich a poľských horolezcov zúročil pri tvorbe diela A. Puškáš aj svoje vlastné bohaté skúsenosti. Ako bývalý aktívny horolezec a reprezentant ČSSR (účastník viacerých významných expedícií) má na svojom konte 200 prvovýstupov vo Vysokých Tatrách", uvádza archívna správa TASR.

 

Arno Puškáš robí autorské korektúry IX. dielu sprievodcu, ktorý sa tlačí v Tlačiarňach SNP Martin, X. diel pripravuje do tlače vydavateľstvo Šport Bratislava. Foto: archív TASR, autor S. Písecký/20. augusta 1987

 

     Druhou vášňou A. Puškáša je skalka pred jeho domom v Smokovcoch. Pestuje v nej 150 druhov kvetín, z ktorých niektoré pochádzajú spod himalájskeho Nanga Parbatu, Piku Lenina v ZSSR, Álp, Pyrenejí i horstiev Slovenska.

Arno Puškáš pri svojej skalke Pod Lesom v Smokovcoch. Foto: archív TASR, autor S. Písecký/20. augusta 1987
Arno Puškáš pri svojej skalke Pod Lesom v Smokovcoch. Foto: archív TASR, autor S. Písecký/20. augusta 1987