Sekcia

Rok 1949: Slávnostné otvorenie košických vysokých škôl

Po druhej svetovej vojne sa Košice stali druhým slovenským vysokoškolským centrom. V priebehu rokov 1946 – 1952 otvorilo v metropole východu svoje brány pre študentov až päť vysokých škôl a fakúlt.

     V roku 1946 bola v Košiciach zriadená Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva. O rok neskôr si tu svoju pobočku zriadila Pedagogická fakulta Slovenskej univerzity, v roku 1948 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, v roku 1949 vznikla Vysoká škola veterinárska a v roku 1952 Vysoká škola technická. Dňa 29. januára 1949 sa v košickom Národnom divadle uskutočnilo oficiálne slávnostné otvorenie miestnych vysokých škôl.

 

     Košické Národné divadlo bolo plné do posledného miesta. Príhovory oficiálnych hostí si prišlo vypočuť množstvo Košičanov. Prednosta politického odboru Kancelárie prezidenta republiky Dr. Štefan Rais prečítal zúčastneným pozdrav prezidenta republiky Klementa Gottwalda. Postupne sa zúčastneným prihovorili minister zdravotníctva Josef Plojhar, povereník zdravotníctva Milan Polák, povereník školstva Ladislav Novomeský a povereník techniky prof. Jozef Lukačovič.

     Verejnosti sa predstavili novoinštalovaný rektor Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva (VŠPLI) prof. Dr. Ing. Gregor Chomkovič a prvý dekan Lekárskej fakulty prof. MUDr. Ján Kňazovický.

 

   

 

     Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva fungovala v Košiciach šesť rokov (1946-1952). V roku 1949 na nej vzniklo samostatné drevárske inžinierske štúdium. Jej brány opustilo 339 lesných inžinierov. V roku 1952 sa škola rozdelila a prešla do Zvolena (Vysoká škola lesnícka a drevárska) a Nitry (Vysoká škola poľnohospodárska).

     Košická lekárska fakulta fungovala ako pobočka Lekárskej fakulty UK v Bratislave do roku 1959. Potom ju začlenili do novozriadenej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Slávnostné otvorenie vysokých škôl v Košiciach. Celkový pohľad na novoinštalovaných funkcionárov vysokých škôl. Foto: archív TASR, autor J. Staník/29. januára 1949