Sekcia

Rok 1952: Prvý školský rok na novozriadenej VŠ v Košiciach

Otvorenie novozriadenej Vysokej školy technickej v Košiciach je významnou udalosťou vo vývine našich vysokých škôl.

 

     "Vďaka starostlivosti KSČ a vlády, zriadili vysokú školu technického smeru práve na východnom Slovensku, ktoré sa stane v rámci industrializácie krajom s nebývalým rozmachom priemyslu. 

     Poslaním novej školy je vychovať potrebné vedúce technické kádre pre bane, huty a ťažké strojárenstvo a to tak, aby poslucháči už od začiatku štúdia boli podľa vzoru sovietskych vysokých škôl bezprostredne v styku s praxou.

     Na slávnosti otvorenia VŠT sa v piatok 3. októbra zúčastnili  zástupca ministra hút a rudných baní Jozef Vázler, zástupcovia ÚV KSS a KV KSS, Povereníctva školstva, vied a umení, rektor VŠT v Košiciach Ing. František Kámen, dekani jednotlivých fakúlt, rektor VŠT v Bratislave Dr. Gabriel Čenek a úderníci zo závodov", píše sa v archívnej správe TASR.

 

Hlavný prejav v zastúpení ministra hút a rudných baní Jána Bílku povedal Jozef Vázler. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/6. októbra 1952
Srdečnými ováciami a nadšeným potleskom pozdravili poslucháči VŠT a účastníci slávnosti predstaviteľov našej strany a vlády, ktorí im umožnili štúdium na vysokej škole. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/6. októbra 1952

 

     "Na novozriadenej Vysokej škole technickej v Košiciach bude študovať dovedna 749 poslucháčov, z toho na baníckej fakulte 379, na fakulte ťažkého strojárenstva 269 a na hutníckej fakulte 101 poslucháčov. Štvrtinu poslucháčov Vysokej školy technickej tvoria absolventi prípravných kurzov pre vysoké školy.

     Pri príležitosti otvorenia školského roka na VŠT sa fakultná skupina ČSM zaviazala, že na počesť IX. zjazdu KSS a 35. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie odpracuje na stavbách socializmu v Košickom kraji 4.460 brigádnických hodín", uvádza archívna správa TASR.

Poslucháči Vysokej školy technickej, fakulty ťažkého strojárenstva pri slávnostnom otvorení nového školského roku. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/6. októbra 1952