Sekcia

Rok 1961: V doprave pribudnú noví inžinieri

Koncom minulého roka sa stala Žilina vysokoškolským mestom. Takmer 600 poslucháčov I. a II. ročníka zaplnilo posluchárne Vysokej školy dopravnej, ktorú sem presťahovali z Prahy.

 

     V súčasnej dobe má Vysoká škola dopravná dve fakulty s niekoľkými odbormi. V nasledujúcich rokoch prídu do Žiliny aj poslucháči ostatných ročníkov  školy, pre ktorých budujú v blízkosti internátov nové objekty. Na škole študuje aj 106 poslucháčov diaľkove, popri zamestnaní.

Na snímke Pavol Hančinský poslucháč I. ročníka diaľkového štúdia, pracovník žilinskej oznamovacej a zabezpečovacej dištancie ČSD spolu s prednášajúcim inž. Jánom Čerbačeským na hodine matematiky. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/15. marca 1961

 

     V areáli školy bude 27 katedier, posluchárne, rôzne laboratóriá a špeciálne dopravné sály. Základným predmetom prvých dvoch ročníkov Vysokej školy dopravnej je matematika a deskriptívna geometria.

Na obrázku prednášajúci inžinier Vladimír Marík spolu s poslucháčkou II. ročníka Ľudmilou Zámerkovou na hodine deskriptívnej geometrie. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/15. marca 1961

 

     Na Hlinách, v novom žilinskom sídlisku rýchlo vyrástli nové panelové internáty pre takmer 600 poslucháčov Vysokej školy dopravnej. V budúcich rokoch sa ich kapacita rozšíri až na dvojnásobok.

Nové panelové internáty pre takmer 600 poslucháčov Vysokej školy dopravnej. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/15. marca 1961
V pekne zariadených ubytovacích bunkách sa poslucháčom dobre študuje. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/15. marca 1961