Sekcia

Rok 1959: Vo Vysokých Tatrách je čulý stavebný ruch

Vo Vysokých Tatrách povedľa bytovej výstavby vyrastajú pod rukami pracujúcich popradských Pozemných stavieb novostavby. Len v tomto roku sa prestavalo už vyše 17 miliónov korún.

 

     V malebnom prostredí Tatranskej Lomnice je rozostavaný komplex domu služieb, podobne ako aj v Starom Smokovci. Rozrastá sa aj výstavba nových škôl. V Dolnom Smokovci 12-triedna a v Ždiari 6-triedna stredná škola budú dohotovené v roku 1961.

Na sídlisku Pod Lesom v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách dokončia pracovníci Pozemných stavieb v Poprade v roku 1961 stavbu modernej 12-triednej strednej školy. Stavebné práce budú pokračovať aj v zimných mesiacoch. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/2. novembra 1959
Na stavbe sídliska Pod lesom v Dolnom Smokovci úspešne pokračuje 32-členná Brigáda socialistickej práce, vedená Adamom Osackým (prvý sprava. Na krátkej porade sa zoznamuje s úlohami, ktoré čakajú stavbárov v tretej päťročnici vo výstavbe Vysokých Tatier. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/2. novembra 1959

 

     "Už v septembri budúceho roku bude slúžiť početným návštevníkom a obyvateľom Tatier moderný obchodný dom na Štrbskom Plese. V Hornom Smokovci vyrastá pekná budova hotela, podobne ako v Monkovej doline v Ždiari rekreačné stredisko ROH a vysokohorský hotel na Popradskom plese. Budú mať kapacitu po 150 postelí. Okrem týchto stavieb sa buduje v Starom Smokovci slobodáreň pre 120 ľudí, začali sa prípravné práce na stavbu liečebného ústavu v Tatranskej Polianke, rozostavaná je moderná pošta v Tatranskej Lomnici a rad ďalších objektov", píše sa v archívnej správe TASR.

V Starom Smokovci je pred dokončením 120-posteľová slobodáreň. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/2. novembra 1959
V septembri budúceho roka otvoria moderný obchodný dom na Štrbskom Plese. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/2. novembra 1959