Sekcia

Rok 1969: V Bratislave otvorili Výskumné výpočtové stredisko OSN

Na bratislavskej Patrónke otvorili 24. apríla 1969 Výskumné výpočtové stredisko Organizácie spojených národov. Štatistické údaje sa spracovávali na vtedy najvýkonnejšom počítači v ČSSR CBC – 3300.

 

     Dohodu o vybudovaní výpočtového strediska v Bratislave uzavrela vláda ČSSR so zástupcami OSN ešte v júli 1967. Idea vznikla na pôde Európskej hospodárskej komisie OSN. Jej cieľom bolo podporiť rozvoj modernej informačnej technológie v oblasti spracovania informácií v socialistických krajinách.

     Na otvorení VVS v Bratislave sa zúčastnili predstavitelia vlády ČSSR, predseda Federálneho štatistického úradu Ing. Ján Kazimour, predseda SNR Ondrej Klokoč, podpredseda vlády SSR Ing. Jozef Hanus, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec misie ČSSR pri OSN v Ženeve dr. Juraj Králik, riaditeľ štatistického oddelenia Európskej hospodárskej komisie v Ženeve Barrie N. Davies, zástupca generálneho riaditeľa programu OSN pre rozvoj v New Yorku Paul Marc Henry, viceprezident firmy CDC Minneapolis James Miles, vedúci projektu OSN Earling Dessau, vedúci delegácií stálej komisie RVHP pre štatistiku zo siedmich štátov RVHP a predseda XII. zasadania komisie RVHP pre štatistiku Anatolij Ježov.

Zástupca riaditeľa programu OSN v New Yorku, Paul Marc Henry pri prejave. Foto: archív TASR, autor K. Cích/25. apríla 1969

 

     Vo výpočtovom stredisku OSN nainštalovali najmodernejší samočinný počítač v ČSSR CBC-3300 v hodnote 1 150 000 dolárov. Stredisku ho venovalo OSN. Výskum integrovaných informačných systémov zamestná 250 pracovníkov. Stredisko bude výskumnou základňou Federálneho štatistického úradu v Prahe, budú sa tu vypracovávať hospodárske prognózy i programové a počítačové systémy.

     Vďaka tomuto projektu sa dostanú naši mladí špecialisti do sveta a na Slovensko budú prichádzať poprední zahraniční experti v oblasti programovania.

Zábery z inštalácie najmodernejšieho samočinného počítača v ČSSR CBC- 3300 v hodnote 1 150 000 dolárov, ktorý ústavu venovala OSN. Foto: archív TASR, autor K. Cích/22. apríla 1969
Záber z čitárne výpočtového strediska OSN. Foto: archív TASR, autor K. Cích/22. apríla 1969

 

     Riaditeľom výpočtového strediska OSN v Bratislave sa stal profesor Ing. Anton Klas, CSc. Pod jeho vedením vznikli prvé makroekonomické modely na Slovensku. Vychoval prvú generáciu odborníkov na informačné systémy.

     Kooperácia ČSSR s OSN trvala do roku 1975. Československo už ďalej nejavilo záujem o tento druh spolupráce. V Bratislave za ten čas vyvinuli prvý čs. softvér (kompilátor programovacieho jazyka Pascal), o ktorý bol záujem aj na Západe.

Riaditeľ výpočtového strediska prof. A. Klas na tlačovej besede informuje novinárov o význame strediska. Foto: archív TASR, autor K. Cích/22. apríla 1969