Sekcia

S prvým televíznym vysielaním aj nový vysielač

V podvečerných hodinách začala 3. novembra 1956 na Slovensku pokusne vysielať televízia. K šíreniu televízneho signálu bol však potrebný aj televízny vysielač. Do skúšobnej prevádzky ho uviedli v ten istý deň v popoludňajších hodinách.

     Prvý televízny vysielač na Slovensku na bratislavskom Kamzíku odovzdali do skúšobnej prevádzky v sobotu 3. novembra popoludní. Minister spojov dr. Alois Neuman v prejave ocenil fakt, že všetky zariadenia a celá výstavba televízneho vysielača je dielom českých a slovenských robotníkov, technikov a inžinierov. „Som si istý, že vysielač bude dobre slúžiť pracujúcim, veci socializmu“, dodal.

Od televízie si sľubovali ušľachtilú zábavu

     Povereník spojov dr.h.c. Jozef Lukačovič v zastúpení rezortu spojov na Slovensku prevzal bratislavský televízny vysielač so sľubom, že Slovenská televízia bude významným pomocníkom v boji za zachovanie svetového mieru, za svetový pokrok a za ďalšiu mierovú výstavbu našej drahej vlasti.  "Som presvedčený, že pracovníci slovenskej televízie budú pomáhať prehlbovať budovateľské úsilie nášho pracujúceho ľudu, upevňovať socialistické vlastenectvo a zabezpečia zdroj ušlachtilej zábavy.“

Televízny Kamzík prilákal množstvo ľudí

     Na slávnostnom akte bol prítomní aj predseda Slovenskej národnej rady František Kubač, tajomník ÚV KSS Jozef Kríž, predseda Zboru povereníkov Rudolf Strechaj, členovia Zboru povereníkov a členovia konzulárneho zboru v Bratislave. Prítomné boli aj delegácie Československého rozhlasu a televízie, Slovenskej akadémie vied, pracovníci výskumných projekčných ústavov, podnikov a organizácií, ktoré sa zúčastnili na výstavbe vysielača. Medzi hosťami boli aj delegácie pracovníkov rozhlasu a televízie zo Sovietskeho sväzu a ďalších štátov.