Sekcia

Rok 1988: Košickí gymnazisti vyvíjajú počítačové programy

Úroveň výučby informatiky a výpočtovej techniky na gymnáziách rastie každoročne s technickým vybavením škôl a kvalifikáciou pedagógov.

 

     "Využitie výpočtovej techniky vo vyučovacom procese v ostatných predmetoch je závislé od počtu a kvality výučbových programov, ktorých je stále nedostatok. Učitelia gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach, dokázali vhodne motivovať najnadanejších žiakov a v rámci stredoškolskej odbornej činnosti i záujmových krúžkov vytvorili už vyše 20 vlastných programov.

     Najviac a najkvalitnejšie sú zatiaľ programy na názornú výučbu fyziky. Niektoré z nich, napríklad Ako sa pohybujú telesá v radiálnom gravitačnom poli, alebo Ako sú rozdelené molekuly plynu podľa rýchlostí, ktorých autormi sú žiaci Július Tomondy, Oldřich Veselý a Jozef Ďurišín spolu s učiteľom fyziky RNDr. Michalom Blažkom, dosiahli ocenenia aj na celoštátnych súťažiach. Na škole sa sľubne rozvíja aj tvorba programov na výučbu biológie, matematiky i odborných predmetov", uvádza archívna správa TASR.

Pohľad do špecializovanej učebne fyziky, kompletne vybavenej modernou didaktickou technikou vrátane mikropočítača. Foto: archív TASR, autor S. Písecký/18. februára 1988