Sekcia

Vtedy: Ženy na stavbe Hutného kombinátu Košice

Socialistické stavebníctvo potrebuje viac remeselníkov. Na stavbe nového hutníckeho závodu vyrastajú nové odborné kádre.

 

Závodná škola práce na stavbe Hutného kombinátu bola pri svojom založení začiatkom 50.rokov minulého storočia postavená pred veľmi vážnu a zodpovednú úlohu: vychovať v čo najkratšom čase dostatočný počet odborníkov, najmä murárov a tesárov, ktorých je stále veľký nedostatok a ktorý sa nemôže odstrániť len presunom odborníkov z iných pracovísk.

„Okrem toho títo odborníci sa musia vyškoliť za súčasnej výstavby Hutného kombinátu a to tak, aby neutrpelo tempo výstavby. Vedenie stavby spolu s politickým vedením a odbormi sa rozhodli organizovať krátkodobé kurzy, ktoré prebiehajú priamo na stavbe, takže frekventanti si môžu overovať priamo na pracovisku teoretické vedomosti, nadobudnuté na prednáškach,“ píše sa v archívnej správe TASR.

 

FOTO: Na stavbe hutníckeho závodu v Košiciach. Mária Bakanová z Gajar pri Malackách je tiež frekventantkou murárskeho kurzu. Murárčina sa jej páči a chce ostať na HUKO až do jeho dostavenia. Foto: Archív TASR, autor K.Cích, 27.október 1951.

 

V čase tejto fotoreportáže prebiehal už druhý Štrnásťdenný murársky kurz slovenskom a maďarskom jazyku, ktorý sa začal v pondelok 22.októbra 1951 a navštevovalo ho spolu 39 frekventantov, medzi ktorými boli štyri ženy, kým v prvou kurze bola len jedna.

FOTO: Na stavbe hutníckeho závodu v Košiciach. Majster Jozef Rujbár dozerá na praktický výcvik frekventantov. Foto: Archív TASR, autor K.Cích, 27.október 1951.