Sekcia

Rok 1949: Na kopaniciach vo Vrbovciach budú mať kino

Vo Vrbovciach 22. mája otvárali štyristé kino na Slovensku. Prvým premietnutým filmom boli Vlčie diery s tematikou SNP.

 

     "Občania Vrboviec sa zhromaždili na námestí pred kostolom, aby si vypočuli prejav povereníka informácii a osvety Dr. Ondreja Pavlíka, ktorý zhodnotil význam filmu ako kultúrny a výchovný prostriedok.

       Miestne kino otvárala slávnostná premiéra filmu s tematikou SNP Vlčie diery. Otvoril ho ústredný riaditeľ Čs. štátneho filmu Dr. Málek, ktorý taktiež prehovoril o kultúrnom a výchovnom význame filmu pre široké pracujúce masy", uvádza archívna správa TASR.

Otvárajú kino IX. zjazdu KSČ vo Vrbovciach. Foto: archív TASR/23. mája 1949

 

     Kopaničiarska obec Vrbovce vyjadrila svoju vďaku všetkým kompetentným činiteľom tým, že toto jubilejné štyristé kino venovala ako dar IX. zjazdu KSČ. V rámci kinofikácie Slovenska za spolupráce Povereníctva informácií a osvety a Ústredia čs. štátneho filmu bolo vzorné kino v obci Vrbovce už 121, ktoré zriadili od Víťazného februára.