Sekcia

Rok 1972: Bratislava dostala vodu z vodného zdroja v Hamuliakove

Odovzdaním vodného zdroja Hamuliakovo - Kalinkovo sa skončil 20. júla rozvoz pitnej vody cisternami pre východnú časť Bratislavy.

 

     Dva mesiace pred vládnym termínom uviedli vo štvrtok 20. júla do prevádzky nový - tretí vodný zdroj Hamuliakovo – Kalinkovo - Bratislava. Krátko po desiatej hodine začala prúdiť pitná voda asi 9-kilometrovým potrubím do verejnej bratislavskej vodovodnej siete v množstve 600 litrov za sekundu.

Na slávnostnom akte prehovoril primátor hlavného mesta Slovenska Bratislavy Ing. Ladislav Martinák. Foto: archív TASR, autor M. Vojtek/20. júla 1972
Predseda vlády SSR Peter Colotka prestrihol symbolickú pásku pred vchodom do hlavnej rozvodne. Foto: archív TASR, autor M. Vojtek/20. júla 1972

 

     Skončila sa tak obetavá a neraz namáhavá práca desiatok pracovníkov Technických služieb mesta Bratislavy, Záhradníctva a rekreačných služieb a brigádnikov z Brna. Bodkou za skončením rozvozu pitnej vody bola slávnostná prehliadka 21 vozidiel, ktoré prešli  ulicami mesta a prenikavým zvukom svojich sirén tentoraz už nevolali občanov po vodu, ale oznamovali skončenie rozvozu.

     Bratislavčania ich na uliciach spontánne pozdravovali a potleskom im ďakovali za ich obetavú prácu. 

Zábery zo slávnostnej prehliadky na záver rozvozu. Foto: archív TASR, autor M. Vojtek/20. júla 1972
Námestník ministra lesného a vodného hospodárstva SSR Ing. A. Mistrík odovzdáva štátne vyznamenanie Za vynikajúcu prácu Ing. Jozefovi Benkovskému, vedúcemu operačnej skupiny Vodohospodárskej výstavby, Inžiniersky podnik Bratislava. Foto: archív TASR, autor M. Vojtek/20. júla 1972