Sekcia

Rok 1977: Začína sa budovať vodné dielo Gabčíkovo-Nagymaros

Predsedovia vlád ČSSR a Maďarskej ľudovej republiky podpísali 16. septembra 1977 v Budapešti medzištátnu zmluvu o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Prípravy na jeho výstavbu sa rozbehli už v roku 1963.

 

     "Pri Gabčíkove, v okrese Dunajská Streda, má byť do roku 1970 vybudované mohutné vodné dielo, najväčšia hydrocentrála v ČSSR. Keďže základy elektrárne budú 30 m pod úrovňou terajšieho terénu kde hĺbka štrkov je asi 200 metrov a hladina podzemnej vody je bezprostredne pod povrchom, bude treba najskôr vybudovať pre základy tzv. vaňu. Jej dno sa vytvorí plošnou injektážou v hĺbke 40-50 metrov, steny pomocou rýh a hustého výplachu a ich zabetónovaním.

     Pracovníci Geologického prieskumu v Brne vedení inž. Verflom a hodonínski naftári – prieskumno-ťažobný závod Gbely, budú tu musieť urobiť asi 1400 vrtov. Toho času pri injekčnom veľkopokuse spravia asi 20 vrtov rôznych druhov a zistia tak najhospodárnejšiu technológiu vŕtania", píše sa v archívnej správe TASR.

 

     "Na miestach, kde bude stáť jeden z objektov vodných diel na Dunaji - hydrocentrála v Gabčíkove, sa chýli ku koncu prvá etapa dôležitej technickej skúšky injekčného pokusu.

     V hĺbke 40-50 metrov vháňa sa do štrkopieskov flocementová zmes, aby sa znížila ich priepustnosť. Pomocou tejto injektáže vznikne v budúcnosti na mieste gabčíkovskej hydrocentrály tzv. vaňa, vyhliadnutá na to, aby sa všetky stavebné práce v súvislosti s výstavbou hydrocentrály mohli uskutočniť na suchu", uvádza archívna správa TASR.

 

     Pri výstavbe vodného diela Gabčíkovo - Nagymaros je potrebné do roku 1984 odlesniť na úseku medzi Hrušovom a Palkovičovom približne tritisíc hektárov porastu. Túto neľahkú úlohu realizujú pracovníci Lesného závodu v Dunajskej Strede.

     Pracovníci Lesnej správy Šamorín odlesnili už osemsto hektárov. Plán na tento rok im určuje odlesniť 115 hektárov. Ťaží sa tu topoľ, vŕba, brest, agát a jaseň.

Naše zábery sú z pracoviska najvýkonnejšej komplexnej čaty, ktorú vedie Ignác Horváth. Expedícia dreva - na snímke vodič Jozef Molnár obsluhuje samonakladacie rameno. Foto: archív TASR, autor P. Šimončík/16. januára 1980