Sekcia

Rok 1953: Stavba priehrady na Hnilci úspešne napreduje

Budovatelia vodného diela Dobšiná sa aj za mrazivého počasia usilujú o to, aby dodržali vládny termín a do konca roka vybetónovali priehradný múr po určenú kvótu.

 

     Práca na výstavbe vodného diela Dobšiná úspešne napreduje. Teraz betónujú 14. blok, cez ktorý donedávna prechádzala železničná trať. Už 23. decembra vypustia vodu z provizórnej železnej priehrady za priehradný múr.

     Aby boli s betonážou do tohto času hotoví, museli budovatelia priehrady každý deň položiť 100 m3 betónu. Pri betónovaní v mrazoch zohrievajú vodu, štrk i piesok na priehradnom múre, prikrývajú ho a zohrievajú parou z lokomotívy.

Čata Jána Lieskovianského donedávna pracovala na preklade železnice. Teraz pracuje na stavbe ciest a úprave svahov. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/23. decembra 1953

 

     "Budovatelia vodného diela v Dobšinej sa aj za mrazivého počasia usilujú o to, aby dodržali vládny termín a do konca roka vybetónovali priehradný múr po určenú kvótu. Dosiahnutá výška priehradového múru tak zachytí dostatok vody pre pohon turbín dobšinskej hydrocentrály", píše sa v archívnej správe TASR.

Kolektív stavbárov (sprava): tesársky majster František Dobrovodský, inž. Vladislav Veil, čatár Ladislav Karpan, betonársky majster Anton Bačkády a predseda ZO KSS Ján Tešlár pri pracovnej porade priamo na stavbe, kde si rozdelili jednotlivé úlohy. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/23. decembra 1953