Sekcia

Rok 1993: Hladovka za zriadenie hraničného priechodu

S cieľom dosiahnuť otvorenie hraničného priechodu medzi obcou Veľký Kamenec v okrese Trebišov a obcou Pácin na maďarskej strane, začali 9. júla 1993 starostovia oboch obcí hladovku.

 

     "Starosta maďarskej obce Pácin Baráti Attila a starosta Veľkého Kamenca Peter Jakuš začali hladovku symbolickým podaním rúk ponad štátnu hranicu na moste cez mŕtve rameno Tisy.

     „Sme odhodlaní hladovať do vyriešenia našej požiadavky na zriadenie hraničného priechodu. Našimi jedinými požívatinami budú iba džúsy a vitamínové tabletky“, povedal pre TASR  starosta obce Veľký Kamenec Peter Jakuš.

     Vyhlásenie hladovky s cieľom dosiahnuť zriadenie hraničného priechodu medzi slovenskou obcou Veľký Kamenec  a 2,5 km vzdialenou obcou Pácin v Maďarsku neušlo pozornosti slovenských ani maďarských médií", píše sa v archívnej správe TASR.

Na snímke zľava starosta Pácina Baráti Attila a starosta Veľkého Kamenca Peter Jakuš pri symbolickom dosahovaní rúk ponad štátnu hranicu na moste cez mŕtve rameno Tisy. Foto: archív TASR, autor S. Písecký/9. júla 1993
Sme odhodlaní hladovať do vyriešenia našej požiadavky na zriadenie hraničného priechodu, hovorí starosta obce Veľký Kamenec Peter Jakuš. Džúsy a vitamínové tabletky budú jediné naše požívatiny. Foto: archív TASR, autor S. Písecký/9. júla 1993