Sekcia

Rok 1986: V akcii Z kultúrny dom vo Veľkých Kostoľanoch

Obyvatelia Veľkých Kostolian odpracovali na výstavbe nového kultúrneho domu 92 000 brigádnických hodín v rámci akcie Z.

 

     "Pri výstavbe kultúrneho domu pomohli vo Veľkých Kostoľanoch aj spoločenské organizácie, družstevníci, mládežníci, telovýchovná jednota.

     Vďaka miestnym obyvateľom sa začala už naplno rozvíjať aj kultúrno-osvetová činnosť. V novom kultúrnom dome, ktorý má hodnotu vyše 8 miliónov korún, majú okrem priestrannej kinosály so spoločenskou miestnosťou a klubových priestorov aj Vzornú ľudovú knižnicu. V jej fonde je 8 375 kníh a už teraz má 550 stálych čitateľov a 17—členný čitateľský krúžok", uvádza archívna správa TASR.

Vedúca Vzornej ľudovej knižnice, knihovníčka Mária Trokanová (vľavo) pri výpožičke kníh. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/11. marca 1986
Jedna zo stálych čitateliek Emília Slabá si vyberá nové knihy. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/11. marca 1986

 

     "Spoločenské a klubové priestory využívajú nielen pre krúžkovú činnosť, ale aj na kultúrno-osvetovú činnosť. Úspešné sú kurzy šitia a varenia. Z krúžkov vyniká 17-členná ženská spevácka skupina Rovinka, ktorá si svojimi vystúpeniami získala priaznivcov aj z okolia. Dobre známa je aj dychová hudba Rovina-JRD, žiacky spevácky súbor pri ZŠ Veľké Kostoľany a detská dychová hudba", píše sa v archívnej správe TASR.

Veľký záujem je o krúžok ručných prác, kde si ženy vzájomne pri práci pomáhajú. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/11. marca 1986