Sekcia

Rok 1946: Začiatok výstavby na bratislavskom Námestí slobody

Budova Ústrednej poštovej správy, tzv. Poštový palác bola prvou dominantou novo navrhnutého Námestia slobody v Bratislave. V roku 1946 na ňu vypísali súťaž, v ktorej zvíťazili architekti Emil Kramár a Štefan Lukačovič.

 

     Koncom novembra 1946 sa v Bratislave na Námestí slobody zišli stovky obyvateľov, aby boli svedkami slávnostného výkopu stavby budovy Ústrednej poštovej správy, tzv. Poštového paláca. Z Prahy pricestoval minister pôšt František Hála, slovenskú vládnu delegáciu zastupoval povereník pôšt prof. Jozef Lukačovič.

Povereník pôšt prof. Jozef Lukačovič v srdečnom rozhovore s ministrom pôšt Mgr. Františkom Hálom na povereníctve pôšt. Foto: archív TASR, autor K. Cích/30. novembra 1946

 

     Myšlienka zastavať bývalú Kniežaciu alej, dnešné Námestie slobody v Bratislave vznikla v 40. rokoch minulého storočia. Na námestí mali vyrásť reprezentačné budovy tzv. vládnej štvrte. S touto ideou bola v roku 1942 vypísaná urbanisticko-architektonická súťaž, v ktorej zvíťazil návrh Josefa Gočára. Na prvú vládnu budovu, tzv. Poštový palác bola následne vypísaná architektonická súťaž v roku 1946. Zvíťazil v nej architektonický ateliér E. Kramára a Š. Lukačoviča. So samotnou výstavbou sa začalo v roku 1952.

Pohľad na zúčastnené obecenstvo. Foto: archív TASR, autor K. Cích/30. novembra 1946