Sekcia

Rok 1950: Ulice starej Bratislavy

Päťdesiate roky minulého storočia začali meniť architektonickú tvár Bratislavy. Nástup socialistického realizmu znamenal pre mesto nárast nových bytov v sídliskových komplexoch, ešte nie panelákov, budovanie nových škôl, závodov, nemocníc...

 

     Zákutia starej Bratislavy tak dostávali novú dynamiku, nostalgia zostala len v spomienkach a na pohľadniciach.

Petržalka. Foto: archív TASR/8. septembra 1950
Budova predsedníctva SNR. Foto: archív TASR/8. septembra 1950
Budova Mestskej sporiteľne a Luxor kaviareň. Foto: archív TASR/8. septembra 1950