Sekcia

Rok 1948: Mohyla nad Uhrovcom bude pripomínať padlých partizánov

Mohyla na Jankovom vŕšku sa stane pre tisícky občanov našej vlasti pútnickým miestom na uctenie si pamiatky padlých hrdinov.

 

     "V známej slovenskej partizánskej obci bánovského okresu, v Uhrovci pod Jankovým vŕškom, kde za Slovenského národného povstania nacistickí vrahovia upálili osem slovenských partizánov a kde v bojoch padlo vyše 200 partizánov, budujú mohylu. Na jej výstavbe pracujú prevažne partizáni z bánovského, nitrianskeho, prievidzkého, partizánskeho a novozámockého okresu, ako aj odbojári z Čiech a Moravy", píše sa v archívnej správe TASR.

Na pozvanie okresnej odbočky SĽUB-u v Bánovciach nad Bebravou prišli dňa 27. novembra 1948 zástupcovia predsedníctva a ústredia SĽUB-u ako aj zástupcovia jednotlivých povereníctiev, aby si prezreli doteraz vykonané práce na tomto monumentálnom diele. Foto: archív TASR, autor K. Cích/29. novembra 1948
V Uhrovci vzácnych hostí privítal predseda MNV Jozef Jamrich. Foto: archív TASR, autor K. Cích/29. novembra 1948

 

     Mohylu postavili podľa návrhu ing. architekta Artura Slatinského. Reliéfy - znak Republiky, Jána Žižku a Slovenského národného povstania - vypracoval akademický sochár Jozef Pospíšil. 

     Na výstavbe pamätníka sa podieľali občania z okolitých obcí, priami účastníci SNP i brigádnici z Moravy a Čiech.Výstavba sa robila bez akýchkoľvek mechanizmov, nakoľko v tom čase nebol na Jankovom vŕšku elektricky prúd a voda.

Dva roky trvajú práce na stavbe mohyly partizánov a partizánskeho rekreačného strediska K. Šmidkeho na Jankovom vŕšku pri Uhrovci. Foto: archív TASR, autor L. Roller/10. júla 1949
Brigáda ŽSSŽ z Trenčína. Foto: archív TASR, autor L. Roller/10. júla 1949