Sekcia

Rok 1957: Prví absolventi pre Čs. štátne železnice

Z trnavskej Priemyselnej školy strojníckej vyjdú tento školský rok prví absolventi, ktorí posilnia rady odborných pracovníkov na železnici.

 

     "Na Priemyselnej Škole strojníckej v Trnave ukončí v tomto školskom roku štvorročné štúdium aj 45 žiakov z odboru doprava, z úsekov lokomotívneho a vozového hospodárstva. Na Slovensku to budú prví absolventi tohto druhu, ktorí posilnia rady odborných pracovníkov Československých štátnych železníc", uvádza sa v archívnej správe TASR.

Záber zo IV. B triedy na hodine železničných strojov a zariadení. Foto: archív TASR, autor L. Roller/17. októbra 1957
Na škole prednášajú poprední odborníci zo železničnej dopravy. Na obrázku vidíme prof. inž. Jozefa Greguša na hodine železničných strojov a zariadení, ako vysvetľuje žiakom zloženie sacieho injektora. V popredí žiačky Denisa Kurtišová, Mária Lančaričová, Veronika Vadovičová a Eva Dusíková, ktoré tiež budú pracovať v dielňach ČSD ako techničky. Foto: archív TASR, autor L. Roller/17. októbra 1957