Sekcia

Rok 1950: Z polí sa zachraňuje posledná úroda

Daždivé počasie v posledných týždňoch zdržalo v niektorých okresoch zber okopanín. Tak tomu bolo aj v Trnavskom okrese. Na poliach Štátnych majetkov zostalo mnoho cukrovej repy, zemiakov a kukurice. No zostať tak nemohlo.

     Preto Okresný národný výbor spolu s OV KSS a masovými organizáciami zorganizovali brigády zo všetkých vrstiev obyvateľstva.

 

     "Už v sobotu 4. tohto mesiaca pracovalo na poliach ŠM v Trnave 53 brigádnikov. Tento počet stále stúpal. V sobotu 11. t. m. už pracovalo 1200 osôb. Časť brigádnikov tvorili zamestnanci mesta Trnavy, zamestnanci z obchodov, študenti z vyšších ročníkov stredných škôl, členovia z JRD a roľníci z okolitých obcí. Prišlo aj 300 brigádnikov z Bratislavy.

     Dnes je situácia taká, že zamestnanci z jednotlivých podnikov ako aj ČSM, ČSŽ, ROH sami sa informujú o stave prác a ponúkajú svoju pomoc. Vďaka účinnej pomoci brigádnikov ako aj príkladnej práci sezónnych a stálych zamestnancov štátnych majetkov skončia práce spojené so zberom jesennej úrody do štvrtka 16. t. m. Takto sa dnes prejavuje spolupráca miest a vidieka", uvádza archívna správa TASR.

Brigáda zamestnancov obchodných domov v Trnave pri zbere zemiakov. Foto: archív TASR, autor L. Tarkoš/12. novembra 1950
I keď počasie nepraje, úroda na poliach nezostane. O to sa všetci postaráme. Foto: archív TASR, autor L. Tarkoš/12. novembra 1950
V rozmoknutej zemi je ťažko použiť stroj, a preto brigádnici z vyšších škôl vykopávajú zemiaky ručne. Foto: archív TASR, autor L. Tarkoš/12. novembra 1950