Sekcia

Rok 1975:V Trenčianskych Tepliciach otvárajú ďalší liečebný dom

Kúpele Trenčianske Teplice sa opäť posunuli na rebríčku kvality. V sobotu 13. septembra zavítali do mesta vrcholní predstavitelia KSS a vlády, aby otvorili nový liečebný dom Krym.

 

     Medzníkom vo vývoji slovenského kúpeľníctva bol rok 1948. Zákonom č. 125/1948 Zb. sa všetky prírodné liečivé zdroje a kúpele znárodnili, čím sa tieto zariadenia otvorili širokej verejnosti. Kúpele Trenčianske Teplice, ktoré si po dlhé roky zachovávali svoj noblesný ráz začali v roku 1950 prestavovať na zdravotnícke zariadenie a o tri roky prešli do systému zotavovní a kúpeľov Revolučného odborového hnutia.

Robotníci v kúpeľoch 

     Aj v roku 1949 posiela ROH tisícky svojich členov na zotavenie do našich hôr a kúpeľov. V Trenčianskych Tepliciach má ROH tiež svoje rekreačné stredisko, kde sú celé leto na rekreácii pracujúci a kde sa majú možnosť aj liečiť. 

Budova rekreačného strediska ROH v Trenčianskych Tepliciach. Foto: archív TASR, autor L. Roller/12. septembra 1949
Každý deň sa ide k prameňu. Foto: archív TASR, autor L. Roller/12. septembra 1949

 

     V rokoch 1958 – 1961 sa v Trenčianskych Tepliciach skúmala kapacita termálnych prameňov a možnosti ich optimálneho využitia. Na základe výsledkov tohto geologického prieskumu sa v kúpeľoch začalo s výstavbou nových moderných kúpeľných domov. V máji  1966 otvorili Pax, v septembri 1975 Krym, o rok neskôr Jaltu.

Super moderný Krym

     S výstavbou liečebného domu Krym sa začalo v roku 1974. Juhoslovanská stavebná spoločnosť asanovala bývalý Hotel Grand, na ktorého mieste za dva roky postavila moderný Krym s kapacitou 250 postelí.

     Krym privítal prvých hostí 1. októbra 1975. Liečebné procedúry boli zamerané na liečbu chronických reumatických zápalov, ochorení pohybového ústrojenstva. Prednosťou domu sa stalo poskytovanie všetkých služieb priamo v objekte sanatória.

     A že išlo v tej dobe o špičkový objekt, potvrdilo aj najvyššie slovenské ocenenie za architektúru, Cena Dušana Jurkoviča, ktorú liečebný dom Krym získal v roku 1976.

Kandidát Predsedníctva ÚV KSČ, tajomník ÚV KSS Miloslav Hruškovič pri slávnostnom akte prestrihnutia pásky. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/14. septembra 1975
Pohľad na modernú budovu nového liečebného domu Krym pri slávnostnom otvorení. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/14. septembra 1975