Sekcia

Rok 1949: Slávnostné otvorenie Trate mládeže

Viac ako 47.000 brigádnikov vybudovalo za osemnásť mesiacov železničnú trať medzi Hronskou Dúbravou a Banskou Štiavnicou. Železnicu pomenovali Trať mládeže.

 

     „V nedeľu 30. októbra bolo na Trati mládeže mimoriadne rušno. Prišli sem tisícky brigádnikov, ktorí sa zúčastnili budovania tohto veľkého diela - stavby Trate mládeže. Prišli i zástupcovia vlády, verejného a politického života, aby spoločne slávnostne otvorili dokončené dielo a odovzdali Trať mládeže do prevádzky“, uvádza sa v archívnej správe TASR.

Dôležité stavby mládeže

     Pri spriemyselňovaní Slovenska a plnení úloh prvej päťročnice mali veľký význam stavby mládeže. Prvou bola práve Trať mládeže z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice. Železnica tu už existovala, pôvodne slúžila pre potreby štiavnických baní. Dňa 6. októbra 1943 za vojnovej Slovenskej republiky začali budovať novú trať nahrádzajúcu úzkokoľajku s vozňami ťahanými legendárnou "Ančou". Stavebné práce sa však dokončiť nepodarilo - prerušilo ich Slovenské národné povstanie a nemecká okupácia.
        

Zrod Trate mládeže

     V povojnovom období napredovala stavba len veľmi pomaly. Ústredný Zväz slovenskej mládeže v roku 1947 navrhol, že trať dokončia mládežníci a táto rozsiahla brigádnická akcia dostala názov Trať mládeže.

Prvý vlak odchádza na novú trať. Foto: archív TASR/31. októbra 1949

 

Osemnásť mesiacov driny

     Povojnová stavba Trate mládeže sa oficiálne začala 5. apríla 1948. Trať je typická horská železnica. Stavali ju v zložitých terénnych podmienkach, bolo potrebné vybudovať 49 železničných a 32 cestných objektov. Trať dlhá 20,3 km prekonáva výškový rozdiel 266 metrov. Na uvedenom úseku museli vybudovať 1200 m dlhý tunel, dva mosty, tri viadukty, železničné stanice v Kozelníku, Banskej Belej, Banskej Štiavnici a zastávku v Banskom Studenci. Stavba trate bola ukončená 28. októbra 1949 a o dva dni neskôr, 30. októbra toho roku, ju slávnostne otvorili.

Pohľad na brigádnikov na Trati mládeže. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/9. augusta 1949
Dňa 26. mája navštívil predseda Zboru povereníkov Dr. Gustáv Husák Trať mládeže a pri tejto príležitosti sa porozprával s brigádnikmi. Zábery z práce. Foto: archív TASR, autor K. Cích/29. mája 1948

 

Lúčnica - "dieťa" Trate mládeže

     Na výstavbe železničnej Trate mládeže sa zúčastnilo v rokoch 1948 až 1949 viac ako 47.000 brigádnikov, z toho okolo 1600 mladých ľudí bolo zo zahraničia, najmä z Bulharska, Poľska a Francúzska. Pri stavbe Trate mládeže sa zrodil aj slovenský folklórny súbor Lúčnica. V roku 1949 nakrútil o tejto unikátnej stavbe režisér Vladimír Bahna celovečerný agitačný dokument s názvom Oceľová cesta.  

Z prvomájového vystúpenia Lúčnice, národopisnej družiny pri ÚV ČSM v Bratislave pod vedením Oľgy Chodákovej. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/1. mája 1950
Štefan Nosáľ, inštruktor zo súboru Lúčnica z Bratislavy učí zbojnícky tanec záujemcov z JRD Slatina. Foto: archív TASR, autor T. Suja/19. marca 1952

 

     Najväčší rozmach stavieb mládeže bol v rokoch 1950 - 1951, keď na nich pracovalo vyše 50.000 brigádnikov. Trať družby sa začala stavať v roku 1949, v roku 1950 Priehrada mládeže pri Púchove. Komunistický režim podporoval a propagoval tieto stavby, lebo mali dokazovať budovateľské nadšenie a oddanosť mladých ľudí veci socializmu a zároveň poslúžili ako nástroj ich ovplyvňovania.

Ocenenie pre brigádnikov Trate mládeže. Foto: archív TASR/31. októbra 1949
Na Trati mládeže zahájili dopravu. Foto: archív TASR/31. októbra 1949